Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
ARP poszukuje koordynatora do projektu

ARP poszukuje koordynatora do projektu

Koorydnator projektu (umowa na zastępstwo)

Wymagania niezbędne:

 • min. roczne doświadczenie w koordynowaniu działań w projekcie międzynarodowym finansowanym ze środków UE
 • bardzo dobra znajomość aktualnych przepisów oraz wytycznych dotyczących programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej
 • wysokie zdolności w kierowaniu zespołem
 • bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność planowania i ustalania priorytetów
 • gotowość do wyjazdów krajowych i zagranicznych
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność obsługi pakietów oprogramowania biurowego
 • otwartość, kreatywność, umiejętność pracy pod presją czasu
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Preferowane wymagania dodatkowe:

 • min. roczne doświadczenie w kierowaniu projektem międzynarodowym finansowanym ze środków UE  w charakterze partnera wiodącego
 • wysokie zdolności w kierowaniu zespołem międzynarodowym
 • znajomość sektora turystycznego i/lub gospodarki cyrkularnej (circular economy)

Główny zakres obowiązków:

 • koordynowanie prac międzynarodowego partnerstwa w projekcie finansowanym ze środków unijnych
 • zarządzanie i koordynowanie zadaniami przewidzianymi w ramach projektu;
 • dbałość o terminową realizację poszczególnych zadań i osiągnięcie wskaźników projektu;
 • opracowanie i wdrożenie zasad komunikacji wewnętrznej, sprawozdawczości i podziału obowiązków w ramach partnerstwa;
 • opracowywanie elementów dokumentacji przetargowej (opis przedmiotu zamówienia, kryteria, warunki)
 • zapewnienie płynnego przepływu informacji
 • monitorowanie i zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • opracowywanie raportów z realizacji projektu

Forma zatrudnienia:
Umowa o pracę

Rekrutacja:
Osoby zainteresowane muszą przesłać swojej oferty (CV wraz z listem motywacyjnym) drogą elektroniczną na adres: katarzyna.matuszak@arp.gda.pl do 7.04.2017 r. z dopiskiem – Praca w DRP – koordynator

W CV proszę wpisać klauzulę o ochronie danych osobowych o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Jednocześnie ARP S.A. zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.