Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/3026292b-3a71-444c-b50d-3076bb2a2b1d.jpg Archeologiczne skarby sprzed naszej ery. Zobacz, co odkryto na prastarym cmentarzysku w Domasławiu

Archeologiczne skarby sprzed naszej ery. Zobacz, co odkryto na prastarym cmentarzysku w Domasławiu

Rekonstrukcja wyposażenia grobu na cmentarzysku w Domasławiu

Ozdobną biżuterię, narzędzia, naczynia oraz… gliniany wózek z okresu wczesnej epoki żelaza będzie można oglądać w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku od 18 lipca 2018 r. Na wystawie zaprezentowanych zostanie 200 cennych zabytków odkrytych na terenie cmentarzyska w Domasławiu pod Wrocławiem

 

Domasław to wieś w gminie Kobierzyce, położona kilkanaście kilometrów na południowy zachód od Wrocławia. W latach 2006-2008, kiedy budowano tam obwodnicę, zespół pod kierownictwem prof. Bogusława Gedigi z wrocławskiego oddziału Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk przeprowadził prace wykopaliskowe. Odkrycia sięgają okresu neolitu, wczesnej epoki brązu i epoki żelaza.

 

Cmentarzysko pradawnych arystokratów

Na olbrzymim cmentarzysku, gdzie spoczywały skremowane szczątki ponad tysiąca osób, archeolodzy odkryli dwa, wyraźnie różniące się, typy grobów. Jedne były skromne, wkopane bezpośrednio w ziemię i ubogo wyposażone. Drugie zaś były duże, wykonane z drewnianych komór, zawierające wiele naczyń, biżuterii i innych cennych przedmiotów, które pogrzebano razem z urnami. Archeolodzy zbadali ponad 300 takich bogatych grobów, a wszystkie skupione były w jednej strefie.

Odkrycie archeologiczne rzuciło nowe światło na nasze wyobrażenie o społecznościach z epoki żelaza. Okazuje się, że już wtedy zaczęło dochodzić do nierówności społecznych, czy też wyraźnego zróżnicowania ludności pod względem posiadanego majątku. Wyodrębniła się grupa ludzi, którą dziś moglibyśmy nazwać arystokracją, elitą posiadaczy.

Społeczności zamieszkujące przed wiekami obszary należące współcześnie do południowo-zachodniej Polski były otwarte na kontakty z innymi kulturami. A dzięki temu były też rozwinięte pod względem cywilizacyjnym. Świadczą o tym odkryte przez archeologów przedmioty miedziane, pochodzące prawdopodobnie z ośrodków kulturalnych w Karpatach albo Alpach.

 

Do czego mógł służyć gliniany wózek?

Najefektowniejszym zabytkiem znalezionym na cmentarzysku w Domasławiu jest czterokołowy gliniany wózek. Badacze uważają, że wózek ten pełnił funkcję kultową, obrzędową, a w jego symbolice dopatrują się wpływów cywilizacji śródziemnomorskich. W starożytnej Grecji bohaterowie i wodzowie byli najczęściej przewożeni na miejsce pochówku właśnie na wozie.

O wysokiej pozycji społecznej zmarłego, w którego grobie znaleziono wózek, świadczy kosztowne wyposażenie miejsca pochówku: ponad 50 naczyń, dwa dłuta żelazne, dwa noże, siekierka, szpile ozdobne, paciorek bursztynowy i inne licznie zgromadzone przedmioty.

 

Domasław – nekropolia arystokracji z wczesnej epoki żelaza (VIII-VI w. p.n.e.)

 • wernisaż: 18 lipca 2018 r., środa, godz. 13.00
 • wystawa czynna: 18 lipca – 28 października
  2018 r.
 • Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
 • Dom Przyrodników
 • ul. Mariacka 25/26
 • Gdańsk
 • godziny otwarcia:
  lipiec-sierpień: wtorek-piątek, godz. 9.00-17.00; sobota-niedziela, godz. 10.00-17.00
  wrzesień-październik: wtorek, godz. 8.00-16.00; środa, godz. 9.00-17.00; czwartek-piątek, godz. 8.00-16.00; sobota-niedziela, godz. 10.00-16.00
 • ceny biletów:
  normalny – 8 zł
  ulgowy – 6 zł
  rodzinny do 4 os. – 15 zł
  rodzinny od 5 os. – 20 zł
Domasław - plakat wystawy

 

Wydarzenie na Facebooku

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.