Ten materiał pochodzi z archiwum portalu.

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować działania zamieszczonych w tekście odsyłaczy ani zgodności technicznej warstwy materiału ze standardami dostępności. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
„Antypomorska polityka rządu”. Oświadczenie klubów radnych PO i PSL w sprawie Obwodnicy Metropolitalnej

„Antypomorska polityka rządu”. Oświadczenie klubów radnych PO i PSL w sprawie Obwodnicy Metropolitalnej

Jacek Bendykowski, przewodniczący klubu radnych PO

W związku z usunięciem Obwodnicy Metropolitalnej z planowanych przez rząd planów realizacji inwestycji drogowych, radni PO i PSL przygotowali wspólne oświadczenie. Zostało ono odczytane na XLII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego, która odbyła się 21 grudnia 2017 r.

 

Oświadczenie przedstawił Jacek Bendykowski, przewodniczący klubu radnych PO.

 

Oświadczenie klubowe
klubów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego
w Sejmiku Województwa Pomorskiego

Usunięcie Obwodnicy Metropolitalnej z Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to kolejne wymierzone w Pomorze decyzje rządu PiS. Rząd od pewnego czasu konsekwentnie usuwa z planów realizacji inwestycje drogowe na Pomorzu. Usunięcie inwestycji z SzOOP POIiŚ oraz przesunięcie przeznaczonych na tę inwestycję pieniędzy na inne projekty w kraju pokazuje również, że dotychczasowa retoryka rządu, a także posłów PiS z województwa pomorskiego, jak również radnych województwa w tej sprawie była kłamliwa. Od początku Prawo i Sprawiedliwość posługiwało się argumentem, że na budowę S6, w tym OMT, w naszym regionie nie było środków. Obecnie opinia publiczna mogła się sama przekonać, że środki na tę inwestycje były jednak zabezpieczone w odpowiednich dokumentach. Decyzją polityczną zostały one zabrane z Pomorza i przeniesione do innych regionów, korzystających od lat ze znacznie większego centralnego wsparcia finansowego.

Co więcej, wiemy, że według planu rządu los Obwodnicy Metropolitalnej mają podzielić odcinki S6 pomiędzy Koszalinem a Lęborkiem. Odcinki, które również gotowe są do realizacji i na które zabezpieczono wcześniej odpowiednie środki. W takiej sytuacji trudno jest inaczej postrzegać politykę rządu PiS, aniżeli jako politykę wprost antypomorską.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.