Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Aktualizacja dokumentów w ramach Działania 7. Podstawowe usługi oraz 4.3. Scalanie gruntów

Aktualizacja dokumentów w ramach Działania 7. Podstawowe usługi oraz 4.3. Scalanie gruntów

W związku z wejściem w życie Zarządzenia Prezesa ARiMR Nr 31 z dnia 12.03.2020 r., wprowadzającego zaktualizowany wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wersja (5z) na operacje typu “Scalanie gruntów” w ramach poddziałania “Wsparcie na inwestycje związanie z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego PROW na lata 2014-2020 oraz Zarządzenia Nr 32/2020 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2020 r. wprowadzającego zaktualizowany wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wersja (5z ) na operacje typu “Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020, uprzejmie informujemy, iż udostępniamy Państwu powyższe dokumenty na stronie www.

 

Zmiany wprowadzone w treści formularzy umów dotyczą w szczególności:

– wprowadzenia możliwości ponoszenia kosztów kwalifikowalnych operacji od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

– zaktualizowania publikatorów aktów prawnych,

– innych zmian o charakterze porządkowym.

 

Nowe dokumenty znajdują się w dziale:  

 

  • Dokumenty do pobrania > DZIAŁANIE: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich > Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Gospodarka wodno- ściekowa – zobacz

 

  • Dokumenty do pobrania > DZIAŁANIE: Inwestycje w środki trwałe > Scalanie gruntów – zobacz
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.