Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Aktualizacja dokumentów w Programie Polska-Rosja 2014-2020

Aktualizacja dokumentów w Programie Polska-Rosja 2014-2020

PL_RU_logo

 

Informujemy, że zaktualizowana wersja Wspólnego Programu Operacyjnego dla Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 dostępna jest na stronie programu w zakładce „O Programie” – „Dokumenty“. Poprzednia wersja została przeniesiona do zakładki „O Programie” – „Archiwum”.

Główna zmiana w przedmiotowym dokumencie dotyczy realokacji całej kwoty z celu tematycznego „granice” (z czego 3 717 471,06 EUR stanowi środki UE) i przesunięcia tej kwoty, w trzech równych częściach (1 239 157,02 EUR każda) na cele tematyczne „dziedzictwo”, „środowisko” i „dostępność”.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.