Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/ea94632c-2c51-43d3-9620-14da939884a3.jpg Akademia Morska w Gdyni staje się Uniwersytetem Morskim. To prestiżowa zmiana dla uczelni i miasta

Akademia Morska w Gdyni staje się Uniwersytetem Morskim. To prestiżowa zmiana dla uczelni i miasta

Akademia Morska w Gdyni. Fot. Katarzyna Okońska / mat. prasowe AM

Dzięki tej zmianie tak duże miasto, jakim jest Gdynia, zyska pierwszy uniwersytet. Jednocześnie Uniwersytet Morski będzie jedyną tego typu uczelnią w Polsce. Zmiana nastąpi 1 września 2018 r.

 

Zamiana nazwy na uniwersytecką podnosi rangę uczelni w krajowych i światowych rankingach. Ponadto pozwoli jasno odróżnić przyszły Uniwersytet Morski do uczelni wojskowych, które są szkołami akademickimi. Zabiegi o przekształcenie akademii w uniwersytet trwały od listopada 2017 r.

 

Wszystko już gotowe

Możliwość zmiany nazwy uczelni wiąże się z koniecznością spełniania wymogów zapisanych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Jest to m.in. obowiązek posiadania sześciu uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora (w tym co najmniej czterech w zakresie nauk objętych profilem uczelni). Wszystkie wydziały Akademii Morskiej posiadają łącznie sześć uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, w tym pięć uprawnień pozwala uzyskać tytuł doktora w dziedzinie nauk technicznych.

Mimo zmiany nazwy, nie zmieniają się programy nauczania, kierunki, siatki godzin, wykładowcy. Uczelnia pozostaje uczelnią techniczną, która kształci na poziomie inżynierskim, licencjackim, magisterskim oraz na studiach trzeciego stopnia. W Akademii Morskiej studiuje około 7 tys. studentów.

 

Historię Akademii Morskiej w Gdyni zapoczątkował podpisany 17 czerwca 1920 r. rozkaz gen. Józefa Leśniewskiego, który powołał do istnienia Szkołę Morską w Tczewie. Polską banderę na jednostce szkolnej, której nadano nazwę Lwów, podniesiono 4 września 1921 r., a szkoła zainaugurowała działalność na dwóch wydziałach: Nawigacyjnym i Mechanicznym.

W 1930 roku podjęto decyzję o przeniesieniu Szkoły Morskiej z Tczewa do Gdyni. W roku szkolnym 1930/1931 Lwów został wymieniony na kolejny szkolny żaglowiec Dar Pomorza. Stopniowo tworzono nowe wydziały i rozszerzano specjalności – u schyłku lat sześćdziesiątych w strukturze uczelni znajdowały się wydziały: Nawigacyjny, Mechaniczny i Administracyjno-Gospodarczy.

W 1958 r. Państwowa Szkoła Morska otrzymała status pomaturalnej uczelni technicznej, a dziesięć lat później połączono ją z Państwową Szkołą Rybołówstwa Morskiego i ostatecznie w 1968 r. przekształcono w Wyższą Szkołę Morską w Gdyni. Uczelnia kształciła studentów na czterech wydziałach, w szesnastu specjalnościach. Do eksploatacji weszły dwa nowe statki szkolne: w 1982 r. żaglowiec Dar Młodzieży, a w 2000 r. nowoczesny statek badawczo-szkoleniowy Horyzont II.

Współczesną Akademię Morską w Gdyni tworzą cztery wydziały: Elektryczny, Mechaniczny, Nawigacyjny oraz Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, w ramach których uczelnia rozwija działalność naukowo-dydaktyczną w dziewięciu kierunkach studiów, w 42 specjalnościach. Wszystkie wydziały mają prawa doktoryzowania.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.