Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Agencja Badań Medycznych oferuje granty na walkę z COVID-19. Można pozyskać nawet 5 mln zł

Agencja Badań Medycznych oferuje granty na walkę z COVID-19. Można pozyskać nawet 5 mln zł

Można się ubiegać o nawet 5 mln zł. Szczególnie istotny jest krótki czas oczekiwania na wstępną decyzję o finansowaniu: zaledwie 72 godziny. Projekty przyjmowane są w trybie ciągłym.

Prace badawczo-rozwojowe mogą dotyczyć  opracowania:

 • nowych rozwiązań diagnostycznych związanych z COVID-19 (szybkie testy diagnostyczne);
 • skutecznej szczepionki na COVID-19;
 • skutecznej terapii dla osób chorujących na COVID-19.

Agencja Badań Medycznych umożliwia sfinansowanie do 100% kosztów prac badawczo-rozwojowych. O dofinansowanie ubiegać się mogą:

 • uczelnie wyższe;
 • federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
 • Polska Akademia Nauk;
 • instytuty naukowe PAN;
 • instytuty badawcze;
 • międzynarodowe instytuty naukowe;
 • inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły;
 • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 2018 r. o Centrum;
 • podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego;
 • przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego.

Projekty przyjmowane są w trybie ciągłym. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 5 mln zł.

UWAGA:  Dofinansowaniu podlegają wyłącznie projekty spełniające definicję niekomercyjnego badania klinicznego.

Wypełniony formularz wniosku o dofinansowanie projektu COVID-19 należy przesłać na adres mailowy: covid19@abm.gov.pl

Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie Agencji Badań Medycznych.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.