Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
8.10 – Chmielno i Przodkowo – podpisanie umów na dofinansowania edukacyjne

8.10 – Chmielno i Przodkowo – podpisanie umów na dofinansowania edukacyjne

8.10 - Chmielno i Przodkowo – podpisanie umów na dofinansowania edukacyjne

We wtorek 9 października o godzinie 12.00 w Urzędzie Gminy Chmielno (ul. Gryfa Pomorskiego 22), a następnie o godzinie 14.00 w Urzędzie Gminy Przodkowo (ul. Kartuska 21), odbędzie się podpisanie umów na dofinansowanie projektów edukacyjnych. W wydarzeniu weźmie udział członek zarządu Ryszard Świlski.

Gmina Chmielno

Konkurs 3.1. (Oś 3 Edukacja; Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna) 

Tytuł: „Kreatywny przedszkolak”

Wartość projektu:  922 133,35 zł

Wartość dofinansowania:  783 813,35 zł

Projekt skierowany jest do 185 dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do Przedszkola Samorządowego “Baśniowa Kraina” w Chmielnie oraz przedszkola w Borzestowie. Ponadto projekt wspiera 6 nauczycieli. Gmina Chmielno występuje na liście obszarów gdzie odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym jest poniżej średniej wojewódzkiej. Celem głównym projektu jest wzrost udziału dzieci w wieku 2,5-6 lat w edukacji przedszkolnej oraz realizacja zajęć dodatkowych (j. angielski, matematyka, robotyka). Prowadzone będą również zajęcia wyrównujące szanse dzieci. Wszystkie zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem nowoczesnych form i metod nauczania.

 

Gmina Przodkowo

Konkurs 3.1. (Oś 3 Edukacja; Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna) 

Tytuł: „Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo”

Wartość projektu:  591 444,21 zł

Wartość dofinansowania:  502 727,58 zł

Projekt zakłada upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Przodkowo poprzez utworzenie 4 dodatkowych, trwałych, miejsc wychowania przedszkolnego z jednoczesnym podniesieniem jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej. Projekt przewiduje wsparcie dla 7 nauczycielek w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych w zakresie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych dzieci. W ramach projektu realizowane będą również dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dla 168 dzieci, w tym zajęcia dla 48 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zorganizowane zostaną m.in. zajęcia z robotyki.  

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.