Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
3. nabór w Interreg Europa – dodatkowe informacje

3. nabór w Interreg Europa – dodatkowe informacje

Informacja dla partnerów dotycząca listu poparcia

W związku z trwającym do 30 czerwca 2017 roku naborem wniosków Interreg Europa,  uprzejmie przypominamy, że jeden z załączników do wniosku stanowi list poparcia.

List poparcia jest niezbędny w przypadku, kiedy partner nie odpowiada za opracowanie i wdrażanie wybranego instrumentu polityki (nie jest jego „właścicielem”) .  

Do wniosku Interreg Europa partner wpisuje wyłącznie jeden instrument polityki. Identyczny instrument polityki musi znaleźć się w liście poparcia (jeśli dotyczy).

Jeżeli tematyka projektu jest powiązana z regionalną strategią innowacji (RIS3), partner w punkcie B.2.1.1 Definition and Context wniosku powinien zaznaczyć odpowiednie pole.

Partner musi koncentrować się na 1 instrumencie polityki i dla niego planować zmiany. Także Plan działania jest przygotowywany dla 1 instrumentu polityki, nie dla dwóch lub więcej. Jeżeli w ramach projektu zostaną wypracowane rozwiązania także dla innego dokumentu (instrumentu polityki), to  bardzo ważne jest rozgraniczenie obu dokumentów i właściwe opisanie we wniosku (przykładowo, wartością dodaną będzie wykorzystanie rezultatów wymiany doświadczeń także w innym dokumencie).

Pomoc dla polskich partnerów w zakresie budżetu

Dodatkowo mogą Państwo skorzystać z konsultacji z Centrum Projektów Europejskich (CPE), w zakresie finansów projektu.

CPE odpowiada za kontrolę wydatków polskich partnerów w zatwierdzonych projektach Interreg Europa – tzw. kontrolę I stopnia (ang. First Level Control). Kontrola ta jest bezpłatna.

Zasady opracowywania budżetu (opisy poszczególnych linii budżetowych, rozliczanie kosztów personelu, wydatki niekwalifikowalne itp.) są zawarte w Programme manual no. 4. W razie pytań zachęcamy Państwa do konsultacji z ekspertami z CPE.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.