Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
2019

2019

2019

W ramach Plan działań Pomorskiego Systemu Monitoringu i Ewaluacji na rok 2019 (z perspektywą na lata następne) powstały następujące opracowania:

 

Raport Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk w Polsce. Stan infrastruktury liniowej oraz punktowej na rok 2019

 

 

 

 

Barometr zawodów 2019

 

 

 

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie pomorskim. Raport 2018

 

 

 

 

Ocena zasobów pomocy społecznej województwa pomorskiego za rok 2018

 

Ponadto w ramach badań ewaluacyjnych powstały następujące raporty:

 

Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego realizacji RPO WP 2014-2020

 

 

 

 

Aktualizacja oceny ex-ante instrumentów finansowych w ramach RPO WP 2014-2020

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.