Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
27.08 – Słupsk, Dębnica Kaszubska i Damnica. Wymiana źródeł ciepła dzięki środkom z UE

27.08 – Słupsk, Dębnica Kaszubska i Damnica. Wymiana źródeł ciepła dzięki środkom z UE

27.08 - Słupsk, Dębnica Kaszubska i Damnica. Wymiana źródeł ciepła dzięki środkom z UE

W środę, 28 sierpnia marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz wójt gminy Słupsk, Barbara Dykier, podpiszą umowę na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej realizacji projektu dotyczącego modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej w obiektach użyteczności publicznej w gminach: Słupsk, Dębnica Kaszubska i Damnica. Wydarzenie odbędzie się w Urzędzie Gminy Słupsk (ul. Sportowa 34, budynek A) o godz. 11.00.

Przedmiotem projektu jest modernizacja źródeł energii cieplnej w 13 budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych na obszarze powiatu słupskiego w gminach Słupsk, Dębnica Kaszubska oraz Damnica. Modernizacja źródeł ciepła polegać będzie na demontażu obecnych węglowych kotłów grzewczych i montażu w ich miejsce kotłów gazowych oraz kotłów na biomasę. Efektem realizacji projektu będzie zmniejszenie emisji CO2 i innych szkodliwych substancji do powietrza atmosferycznego oraz eliminacja z użytkowania nieefektywnych węglowych źródeł ciepła.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie, w którym gmina Słupsk pełnić będzie rolę partnera wiodącego – lidera, a pozostałe gminy – Dębnica Kaszubska oraz Damnica – będą partnerami na równych zasadach. Projekt zostanie zrealizowany do końca grudnia 2021 roku.

Całkowita wartość projektu to prawie 790 tysięcy złotych, a dofinansowanie unijne ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie prawie 666 tysięcy złotych.

Umowa z gminą Słupsk jest pierwszą z umów, które w najbliższym czasie zostaną podpisane na realizację projektów dotyczących modernizacji systemów ciepłowniczych i źródeł ciepła. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego z 1 sierpnia 2019 r. finansowanie unijne z RPO WP 2014-2020 na ten cel, w łącznej kwocie 11,3 mln zł otrzymało 6 podmiotów. Łączna wartość projektów, które otrzymały dotację, to prawie 17 mln zł.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.