Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
27.02 – Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu “SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych.”

27.02 – Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu “SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych.”

27.02 - Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu "SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych."

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych.”

W poniedziałek 2 marca br. marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpiszą umowę z Agencją Rozwoju Pomorza S.A. na dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 projektu pn. „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych.”

Podpisanie umowy zaplanowano na godz. 12.00 w sali „Niebo Polskie” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku (Gdańsk, ul. Augustyńskiego 1).

Podczas uroczystości marszałkowie województwa pomorskiego wręczą przedstawicielom Agencji symboliczny czek z informacją o wysokości przyznanego dofinansowania unijnego.

Przedmiotem projektu jest stworzenie regionalnego kompleksowego systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla min. 150 pomorskich mikro, małych i średnich firm. System wsparcia zostanie opracowany w taki sposób, aby odpowiadał na potrzeby przedsiębiorców, zarówno tych którzy mają jasno zdefiniowane potrzeby doradcze jak i tych, którzy nie potrafią ich samodzielnie określić. Kluczową rolę w systemie będzie pełniła usługa preaudytu prowadzona przez konsultantów zatrudnionych w projekcie. Zachętą do skorzystania z systemu będzie możliwość uzyskania 50% dofinansowania kosztu specjalistycznej usługi doradczej. Aby uatrakcyjnić pozyskiwanie tych środków i odpowiedzieć na popyt pomorskich MSP, organizowany konkurs grantowy będzie realizowany w trybie ciągłym (tj. z ciągłym naborem wniosków). Elementem dopełniającym całość systemu będzie również kampania informacyjno – edukacyjna (skierowana do IOB jak i do pomorskich MSP) opierająca się zarówno na przekazie medialnym jak i spotkaniach i warsztatach.

Całkowita wartość inwestycji to ponad 27 mln zł., z czego ok. 16 mln zł stanowi dofinansowanie unijne.

Spotkanie zaplanowane jest na ok. 30 min.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.