Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/73a755eb-6976-4b6a-a5ab-bdb73bb65704.jpg 26 mln zł na remonty w szpitalach w Miastku, Pucku i Prabutach. W tym ostatnim powstanie nowy odział rehabilitacji chorób płuc

26 mln zł na remonty w szpitalach w Miastku, Pucku i Prabutach. W tym ostatnim powstanie nowy odział rehabilitacji chorób płuc

Marszałek Mieczysław Struk podpisuje umowę z Bogdanem Łęskim i Grażyną Stachowicz ze Szpital Specjalistyczny w Prabutach

Zostaną wyremontowane oddziały i blok operacyjny. Będzie nowoczesna aparatura medyczna i nowe łóżka dla pacjentów. Inwestycje mają być gotowe do końca 2018 roku.

 

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk 12  października 2017 r. podpisał ze szpitalami w Pucku, Prabutach i Miastku umowy na dofinansowanych projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.   

Wartość podpisywanych projektów to prawie 26 mln zł, z czego blisko 22 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków unijnych. Dzięki wsparciu Ministerstwa Rozwoju działania te otrzymały z budżetu państwa ponad 2,5 mln zł.

 

 – Warto podkreślić, że dużo projektów zdrowotnych jest realizowanych na Pomorzu, także poza obszarem metropolii. Zależy nam, aby poziom usług oferowanych przez jednostki medyczne funkcjonujące na terenie naszego województwa był na jak najwyższym poziomie – mówił marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

– Szpitale, które były na pierwszych trzech miejscach z listy rezerwowej otrzymały fundusze z puli rezerwowej. W ramach środków unijnych nie można finansować wszystkich projektów. Komisja Europejska wyznacza szczegółowe zasady, które należy spełnić. Po pierwsze – mogliśmy finansować zadania związane z chorobami cywilizacyjnymi. Po drugie – wszystkie projekty musiały też uzyskać akceptację wojewody i Narodowego  Funduszu Zdrowia. Wśród wybranych projektów musiały znaleźć się te dotyczące opieki zdrowotnej, które będą miały refundację świadczeń. Chodzi o kontrakty z NFZ-em – podkreślił marszałek Struk.

Nowoczesny sprzęt i przeszkolony personel medyczny w Pucku

W szpitalu powstanie Poradnia Chorób Płuc. Zainstalowany zostanie nowy sprzęt medyczny, m.in.: tomograf komputerowy, echokardiograf, bezprzewodowy system umożliwiający pacjentom wzywanie pomocy, rejestrator holterowski, spirometr, a także wózki transportowe i wózek ambulatoryjny. Doposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych ma poprawić jakość świadczeń zdrowotnych, a nowy specjalistyczny sprzęt sprawić, że diagnostyka chorób kardiologicznych i schorzeń naczyniowych będzie jeszcze bardziej precyzyjna. Sale chorych zostaną wyposażone w nowe szafki przyłóżkowe i osiem łóżek elektrycznych. Dzięki temu zwiększy się komfort pacjentów, a zmniejszy ryzyko powstawania odleżyn.

Będą szkolenia dla personelu medycznego z podstaw tomografii komputerowej dla internistów, echokardiografii w stanach nagłych, USG i Dopplera naczyń. Projekt będzie realizowany do końca 2018 r.

 

Dla pacjentów z chorobami płuc i gruźlicą w Prabutach będzie więcej łóżek

Pomieszczania, które zajmowały Oddziały Chorób Płuc i Gruźlicy w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach zostaną wyremontowane. Po modernizacji będą 72 łóżka.W piwnicy będzie miejsce do  mycia łóżek i wózków, a na części budynku zostanie wymieniony dach. Powstanie nowy Oddział Rehabilitacji Pneumonologicznej z 10 łóżkami. Oddziały zyskają niezbędne wyposażenie. Zostaną przeprowadzone szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje m.in. w zakresie rehabilitacji pneumologicznej (chorób płuc) i oddechowej, zasad rozliczania i sprawozdawania wykonywanych procedur medycznych, serwisowania sprzętu rehabilitacyjnego oraz BHP. Zakończenie prac planuje się na wrzesień 2018 r.

 

Interna, chirurgia, reumatologia i rehabilitacja w Miastku jak nowe

Oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, reumatologiczny i rehabilitacyjny oraz blok operacyjny w Szpitalu Miejskim w Miastku zostaną zmodernizowane i doposażone. W ramach podnoszenia kompetencji zawodowych przewidziano szkolenia dla kadry bezpośrednio związanej z realizowanym projektem. Inwestycja ma być gotowa do końca 2018 r. Partnerem projektu  jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Eskulap-Łubno”.

Celem inwestycji w szpitalach jest ograniczenie zachorowań na choroby cywilizacyjne  poprzez zmniejszenie dysproporcji w dostępie do wysokiej jakości usług zdrowotnych, także tych deficytowych. Chodzi o szybszą diagnostykę  i skuteczniejsze leczenie m.in. chorób nowotworowych, układów krążenia i oddechowego. Dzięki nowej infrastrukturze i specjalistycznej aparaturze skróci się czas oczekiwania na usługi medyczne, w tym rehabilitację. Pacjenci z mniejszych miejscowości nie będą musieli jeździć na badania do Trójmiasta.

Umowy załącznik

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.