Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
25.09 – Pomorze równych szans – zaproszenie na konferencję

25.09 – Pomorze równych szans – zaproszenie na konferencję

25.09 - Pomorze równych szans – zaproszenie na konferencję

Celem konferencji „Pomorze równych szans. Wsparcie rodziny, seniorów i osób z niepełnosprawnościami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020″ jest wskazanie ważnych elementów, a także korzystnych warunków dla rozwoju usług społecznych na Pomorzu w oparciu o środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 9.30 w Sali im. Lecha Bądkowskiego.

W trakcie konferencji beneficjenci realizujący projekty z obszaru rozwoju usług społecznych, dofinansowanych w ramach Działania RPO WP 2014-2020, podzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą. Ponadto pojawią się eksperci i specjaliści w tej dziedzinie.

W programie:

Uwarunkowania realizacji projektów z  zakresu  usług społecznych w kontekście możliwości wsparcia w ramach Poddziałania 6.2.2. RPO WP 2014-2020

Usługi społeczne – szanse i wyzwania

Dobre praktyki w ramach realizowanych projektów dofinansowanych ze środków UE – część I

• Gmina Kobylnica

• Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) – partner projektu realizowanego przez Miasto Gdańsk

11.30 – 12.00 przerwa

Dobre praktyki w ramach realizowanych projektów dofinansowanych ze środków UE – część II

• Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska

• Powiat Chojnicki

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.