Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
25.06 – Nadal trwa kontrola w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym

25.06 – Nadal trwa kontrola w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym

25.06 - Nadal trwa kontrola w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym

Do końca tygodnia potrwa kontrola w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. T. Bilikiewicza, zarządzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Sprawdzane są procedury, mające na celu wykazanie niepożądanych działań, do jakich miało dojść na terenie placówki leczniczej. Kontrola jest również prowadzona pod kątem nowej, zaistniałej sytuacji, jaką jest kolejny przypadek molestowania małoletnich. Szpital o wszystkich przypadkach niezwłocznie informował organy ścigania, które wyjaśniają sprawę.

W szpitalu prowadzony jest rejestr zdarzeń niepożądanych jeśli zdarzenie jest związane z popełnieniem czynu zabronionego, personel szpitala informuje odpowiednie organy ściagania. Informowany jest również urząd marszałkowski, jeżeli szpital uzna czyny, za szczególnie istotne.

Ponadto, dyrektor szpitala podjął decyzję o nieprzyjmowaniu nieletnich na oddział dorosłych. Jednocześnie wskazał na ryzyko, jak dramatyczne są braki, w przypadku miejsc dla najmłodszych chorych.

Kontroli podlega również stan personelu, o którego zwiększenie samorząd województwa wielokrotnie apelował do NFZ, jednak ten pozostał bez odzewu. Przypomnijmy, że obecnie na oddziałach gdańskiego szpitala psychiatrycznego przebywa (349) pacjentów. Dodatkowo na oddziale dziennym hospitalizowanych jest (29) osób. Każdego dnia do szpitala zgłasza się kilkunastu nowych chorych, w tym również ci z ostrymi przypadkami. Wielu chorych, to osoby nieletnie. Cały szpital zasila zaledwie 20 lekarzy, pracujących na 6 oddziałach, dzieląc między siebie dyżury nocne, dziennie i całodobową izbę przyjęć. Należy podkreślić, że Wojewódzki Szpital im. Bilikiewicza jest jedyną placówką w Trójmieście, która przyjmuje ostre przypadki.

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na spotkaniu z dyrekcjami szpitali (UCK Marwoj), dyrektorem dep zdrowia urzedu wojewódzkiego wojewódzkiego, przedstawicielami NFZ, szpitala UCK marynarka wojenna i systemu ratownictwa, otrzymaliśmy odpowiedzi. UCK i Marynarki Wojennej odmówiły pomocy

·  wprowadzenie systemu dyżurów naprzemiennych przez pozostałe szpitale udzielające świadczeń w zakresie psychiatrii na terenie Gdańska (1 dyżur „ostry” w tygodniu – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, 1 dyżur „ostry” w tygodniu – 7 Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku, pozostałe 5  dyżurów „ostrych” – Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku),

· realne wsparcie kadrowe dla lekarskiego zespołu izby przyjęć w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku poprzez oddelegowanie lekarzy psychiatrów z UCK i 7SMW do pełnienia dyżurów na izbie przyjęć w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym.

Na żadną z propozycji nie otrzymano odpowiedzi pozytywnej.

Nadal nie ma odpowiedzi Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącego wzrostu finansowania.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.