Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
24.09 – Zapraszamy na Kongres Rewitalizacji w Gdańsku

24.09 – Zapraszamy na Kongres Rewitalizacji w Gdańsku

24.09 - Zapraszamy na Kongres Rewitalizacji w Gdańsku

Zapraszamy na Kongres Rewitalizacji w Gdańsku

W dniach 27-28 września odbędzie się II Metropolitalny Kongres Rewitalizacji – wydarzenie organizowane w Gdańsku przez Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Instytut Metropolitalny. Kongres jest miejscem spotkań, wystąpień i dyskusji ekspertów na tematy związane z prowadzeniem procesów rewitalizacji miast. Tegoroczny Kongres odbędzie się w kampusie Uniwersytetu Gdańskiego.

Myślą przewodnią II Metropolitalnego Kongresu Rewitalizacji będzie możliwy udział kapitału prywatnego w procesie rewitalizacji. Zostaną przedstawione podmioty, które dzięki swojej dynamicznej działalności społecznej, kreatywnym inicjatywom na rzecz aktywizacji mieszkańców na terenach rewitalizowanych, stały się prawdziwymi „motorami rewitalizacji”. Zostaną przedstawione przykłady dobrych praktyk realizacji działań społecznych, zachęcających samorządy, do wdrażania podobnych inicjatyw w życie.

W tegorocznym Metropolitalnym Kongresie Rewitalizacji wezmą udział przedstawiciele władz samorządu województwa pomorskiego – marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski oraz członek Zarządu Województwa Pomorskiego, Paweł Orłowski, a także liczni eksperci zajmujący się tematyką rewitalizacji w różnych częściach Polski oraz przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju – Paweł Chorąży, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz Komisji Europejskiej – Wolfgang Munch, zastępca dyrektora wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. polityki regionalnej i miejskiej Komisji Europejskiej. Ponadto, pierwszego dnia kongresu ok. godziny 13.00 na auli Wydziału Prawa i Administracji odbędzie się konferencja z udziałem pomorskich samorządowców i Wolfganga Muncha.

Szczegółowy Program Kongresu dostępny jest na stronie: www.kongresrewitalizacji.pl. Wydarzenie będzie realizowane na żywo i dostępne na stronie: rpo.pomorskie.eu.

Dorota Patzer

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.