Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
24.09 – Kwidzyn. Umowy o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020

24.09 – Kwidzyn. Umowy o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

24.09 - Kwidzyn. Umowy o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Kwidzyn. Umowy o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020

We wtorek 25 września w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym (Sala C 1.02) zostaną podpisane umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Początek wydarzenia o godz. 14.00.

Projekty:

Gmina Mikołajki Pomorskie –  „Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum”

Wartość projektu 3 383 107,46 zł
Wydatki kwalifikowane 3 377 865,66 zł 
Dofinansowanie 2 871 185,81 zł

Projekt zostanie zrealizowany do końca kwietnia 2019 r. Projekt zakłada zakup i montaż instalacji wykorzystujących energię odnawialną na terenie Gmin Mikołajki Pomorskie oraz Gminy i Miasta Sztum. Projekt poskutkuje zmniejszeniem zapotrzebowania na tradycyjne paliwa. W ramach projektu zakupione zostaną: instalacje solarne, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne oraz kotły.  Projekt zakłada realizację inwestycji na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie oraz Gminy i Miasta Sztum, na terenie następujących miejscowości: Mikołajki Pomorskie, Krasna Łąka, Cierpięta, Perklice, Stążki, Wilczewo, Mirowice, Krastudy, Pierzchowice, Namirowo, Ciszymowo, Kołoząb, Stążki, Sztum, Zajezierze, Postolin, Nowa Wieś, Kępina, Postolin, Koslinka, Parpary, Gronajmy, Goraj, Sztumska Wieś, Koniecwałd, Czernin, Barliwiczki, Biała Góra. Wynikiem realizacji inwestycji będzie przede wszystkim: zmniejszenie nakładów finansowych wydatkowanych przez Gminę Mikołajki Pomorskie oraz Gminę i Miasto Sztum i mieszkańców wymienionych jednostek samorządów terytorialnych, zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych podczas produkcji energii cieplnej, poprawa stanu zdrowia mieszkańców, poprawa stanu środowiska naturalnego.

 

Gmina Lichnowy – „OZE – poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole”

Wartość projektu 5 122 680,95 zł            
Wydatki kwalifikowane 4 745 852,20 zł 
Dofinansowanie 4 033 974,36 zł

Projekt zostanie zrealizowany końca sierpnia 2020 r. Projekt polega na zakupie instalacji solarnych systemów grzewczych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę. Instalacje solarne, pompy ciepła oraz kotły zostaną zamontowane na obiektach prywatnych należących do mieszkańców Gmin – partnerów Projektu (Gmina Lichnowy, Gmina Stare Pole). Łączna liczba instalacji wyniesie 279, w tym 142 kolektorów słonecznych, 9 pomp ciepła, 51 kotłów na biomasę oraz 77 instalacji fotowoltaicznych zainstalowanych na budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Uzyskana energia zużywana będzie na potrzeby własne poszczególnych obiektów.

 

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa – „Słoneczne Dachy Kwidzyna”

Wartość projektu 3 624 306,34 zł
Wydatki kwalifikowane 3 624 306,34 zł
Dofinansowanie 2 863 201,99 zł

Projekt zostanie zrealizowany do końca grudnia 2019 r.  W ramach projektu “Słoneczne dachy Kwidzyna” przewidziane są działania związane z kompleksową infrastrukturą wykorzystującą odnawialne źródła energii, w tym: dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na 7 budynkach użyteczności publicznych oraz dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców. Realizacja projektu wpłynie bardzo pozytywnie na zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska dzięki zastosowaniu OZE do produkcji energii elektrycznej. Realizacja inwestycji ograniczy ilość energii elektrycznej kupowanej z elektrowni, która produkowana jest w oparciu o tradycyjne paliwa. Wnioskodawca będzie częściowo zasilać budynek energią wyprodukowaną z OZE, której produkcja ma pozytywny wpływ na środowisko m.in. poprzez ograniczenie emisji CO2, gazów cieplarnianych (największy uzysk energii z OZE – największa redukcja emisji zanieczyszczeń). Dodatkowo znaczna część mieszkańców zadeklarowała wykorzystanie energii elektrycznej do podgrzania CWU.

 

Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią – „Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, Gardeja”

Wartość projektu 9 826 441,10 
Wydatki kwalifikowane 9 826 441,10 zł
Dofinansowanie 8 255 193,17 zł

Projekt zostanie zrealizowany do końca grudnia 2019 r. Przedmiotem projektu jest zakup mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, kotłów na biomasę i pomp ciepła) na terenie 4 gmin powiatu kwidzyńskiego tj. gminy Kwidzyn, gminy Sadlinki, gminy Ryjewo, gminy Gardeja. Głównym celem projektu jest zwiększone wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, ochrona i poprawa jakości powietrza i tym samym stanu środowiska naturalnego, jak również poprawa jakości i warunków życia mieszkańców. Realizacja projektu poprzez wzrost poziomu wykorzystania OZE w generacji rozproszonej wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego (m.in. zmianę bilansu energetycznego regionu z wykorzystaniem istniejącego potencjału energii odnawialnych, zwłaszcza energii słońca i zasobów biomasy).

Wartość projektów  21 956 535,85 zł
Dofinansowanie  18 023 555,33 zł

Dorota Patzer

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.