Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
23.11 – Bezpłatne szczepionki przeciwko pneumokokom dla pacjentów z pomorskich powiatów

23.11 – Bezpłatne szczepionki przeciwko pneumokokom dla pacjentów z pomorskich powiatów

23.11 - Bezpłatne szczepionki przeciwko pneumokokom dla pacjentów z pomorskich powiatów

Bezpłatne szczepionki przeciwko pneumokokom dla pacjentów z pomorskich powiatów

Mieszkańcy 11 powiatów powyżej 65 roku życia mogą się bezpłatnie szczepić w wybranych przychodniach na Pomorzu. Dotyczy to głównie osób z chorobami dolnych dróg oddechowych. Z zastrzyków można skorzystać do końca roku.

Programem objęte są osoby powyżej 65 roku życia, które nie były szczepione przeciwko pneumokokom, są zameldowane na terenie województwa pomorskiego (chodzi o powiaty, które do programu przystąpiły) oraz znajdują się w grupie ryzyka. To osoby z przewlekłymi chorobami dolnych dróg oddechowych. Jeśli zgłosi się za mała liczba tych pacjentów, to szczepieniem zostaną objęte osoby z innymi schorzeniami przewlekłymi takimi jak m. in.: choroby serca, cukrzyca, przewlekła choroba wątroby (w tym marskość), przewlekła choroba nerek czy choroba nowotworowa.

Pacjent zgłaszający się na szczepienie będzie musiał przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające przynależność do grupy ryzyka (zaświadczenie nie będzie wymagane, jeżeli z dokumentacji medycznej posiadanej przez podmiot wykonujący szczepienie, będzie wynikać przynależność pacjenta do grupy ryzyka).

Więcej informacji i lista miejsc gdzie można się zaszczepić:

https://rops.pomorskie.eu/-/bezplatne-szczepionki-przeciwko-pneumokokom-dla-pacjentow-z-pomorskich-powiatow

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.