Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
19.11 – I Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

19.11 – I Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

19.11 - I Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

Pierwsza sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego już za nami. W poniedziałek 19 listopada radni nowej kadencji złożyli ślubowanie, a następnie wybrali ze swojego grona przewodniczącego i troje wiceprzewodniczących sejmiku. W tajnym głosowaniu uczestniczyli wszyscy radni, czyli 33 osoby. Funkcję przewodniczącego radni powierzyli Janowi Kleinszmidtowi z klubu Koalicja Obywatelska, który pełnił tę funkcję w poprzednich kadencjach. Skład Prezydium Sejmiku Województwa Pomorskiego uzupełnili jako wiceprzewodniczący: Hanna Zych-Cisoń i Grzegorz Grzelak z Koalicji Obywatelskiej oraz Józef Sarnowski z PSL.

Radni wybrali też przewodniczącego klubu PO – Ryszard Świlski oraz PiS – Jerzy Barzowski.

Na następnej sesji sejmiku – 26 listopada – radni wybiorą Marszałka i Zarząd Województwa Pomorskiego.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.