Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
19.09 – Pomorskie inwestuje w odnawialne źródła energii. Zapraszamy na podpisanie umów!

19.09 – Pomorskie inwestuje w odnawialne źródła energii. Zapraszamy na podpisanie umów!

19.09 - Pomorskie inwestuje w odnawialne źródła energii. Zapraszamy na podpisanie umów!

Pomorskie inwestuje w odnawialne źródła energii. Zapraszamy na podpisanie umów!

Samorząd województwa przeznaczy 130 mln zł na dotacje dla przedsiębiorców i stowarzyszeń mieszkańców, dzięki którym będą mogli zrealizować projekty związane z odnawialnymi źródłami energii. Podpisanie pierwszych sześciu umów na dofinansowania zaplanowano na czwartek.

Podpisanie umów z marszałkiem Mieczysławem Strukiem odbędzie się 20 września, w Słupskim Inkubatorze Technologicznym (sala nr 2) o godzinie 14.00. Dzięki dotacji przedsiębiorcy i stowarzyszenia mieszkańców (w porozumieniu z gminą), mogły dostać wsparcie na produkcję energii z OZE – na przykład w postaci montażu ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła czy instalacji biogazowni. Ostatecznie w wyniku konkursu dotacje uzyskały 24 projekty o łącznej wartości 172 mln zł. Dofinansowanie z UE wyniesie prawie 130 mln zł.

– Zapotrzebowanie rynku na tego typu dotacje w województwie pomorskim było i jest nadal ogromne. Wszystkich zaskoczyła ilość złożonych wniosków. Było ich aż 262, a wartość planowanych inwestycji przekroczyła łącznie 670 mln zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania wniosła 453 mln zł, co prawie trzykrotnie przekroczyło budżet konkursu. Spośród złożonych 262 projektów tylko 24 otrzymały dofinansowanie. Oznacza to jednak bardzo wysoki poziom oraz efektywność wybranych inwestycji – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Celem projektów jest zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w województwie pomorskim. Dzięki realizacji 24 inwestycji zwiększy się także bezpieczeństwo energetyczne regionu, poprawi bilans energetyczny oraz zmniejszą się obciążenia środowiska zanieczyszczeniami.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.