Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
19.08 – Kolejne jednostki OSP z finansowym wsparciem marszałka

19.08 – Kolejne jednostki OSP z finansowym wsparciem marszałka

19.08 - Kolejne jednostki OSP z finansowym wsparciem marszałka

We wtorek 20 sierpnia odbędzie się podpisanie umów na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa pomorskiego. Porozumienia podpiszą Burmistrzowie oraz Wójtowie nw. Gmin; Chmielno, Kartuzy, Sierakowice, Somonino, Stężyca, Sulęczyno, Żukowo, Karsin, Kościerzyna, Nowa Karczma, Stara Kiszewa. W wydarzeniu, które rozpocznie się o godzinie 13.00 w siedzibie OSP w Goręczynie weźmie udział marszałek Mieczysław Struk.

Od 2009 roku przebiega sukcesywna wymiana sprzętu ratowniczo – gaśniczego oraz samochodów ratowniczo – gaśniczych. Cały proces aktywnie i finansowo wspiera Samorząd Województwa Pomorskiego, co roku przekazując środki finansowe. Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP wynosi 500 000 zł. Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatów Kościerskiego i Kartuskiego należą do bardzo sprawnych i dyspozycyjnych. Uczestniczą w lokalnych interwencjach na wypadek zagrożenia życia społeczeństwa, jak również o charakterze ponad lokalnym.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.