Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
19.07 – Strategia 2030 dla Pomorza – spotkanie dla dziennikarzy

19.07 – Strategia 2030 dla Pomorza – spotkanie dla dziennikarzy

19.07 - Strategia 2030 dla Pomorza – spotkanie dla dziennikarzy

W poniedziałek 22 lipca odbędzie się spotkanie dotyczące Strategii 2030 dla województwa pomorskiego.  Strategia 2030 – podobnie jak obecna – będzie dokumentem, mającym bezpośredni wpływ na politykę rozwojową Samorządu Województwa Pomorskiego, w tym na kształt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2021-2027. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 11.30 w budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego 2 w Sali 512.

Kluczowe tematy w kontekście trwających prac:

  1. Konkurencyjność gospodarki, gospodarka obiegu zamkniętego, ekonomia współdzielenia, rola sektora naukowo-akademickiego,
  2. Edukacja, rynek pracy, zdrowie, integracja społeczna, kapitał społeczny i kulturowy, CSR, jakość życia,
  3. Mobilność, energia, warunki przyrodnicze, odporność na zmiany klimatu.

Strategia 2030 to dokument, który będzie organizować działania samorządu województwa i jego partnerów w nadchodzącej dekadzie. Punktem wyjścia przy jej tworzeniu jest analiza, jakimi atutami dysponuje region, a jakie słabości musimy jeszcze przezwyciężyć. Powstanie dzięki temu obszerny i otwarty katalog przedsięwzięć, zamierzeń, pomysłów. Ze względu na ograniczone zasoby, zostaną dokonane wybory oparte o potrzeby mieszkańców, a także o potencjał, jaki się kryje za najważniejszymi przedsięwzięciami. Ważne jest, by dostępne środki jak najlepiej zainwestować. Strategia 2030 będzie dokumentem sprawczym w odniesieniu do kierunków rozwoju i zasad działania bardziej niż do lokalizacji konkretnych inwestycji.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.