Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
19.02 – Ju mòżno zgłasziwac kandidatów do Kaszëbsczi Lëteracczi Nôdgrodë

19.02 – Ju mòżno zgłasziwac kandidatów do Kaszëbsczi Lëteracczi Nôdgrodë

19.02 - Ju mòżno zgłasziwac kandidatów do Kaszëbsczi Lëteracczi Nôdgrodë

Chcemë nalezc nôlepszich kaszëbsczich ùtwórców ë dolmaczerów. Ju mòżno zgłasziwac kandidatów do Kaszëbsczi Lëteracczi Nôdgrodë

To je trzecô edicjô nôdgrodë dlô kaszëbsczich ùtwórców. Nie je nót bëc leno aùtorã ksążków, ale też dolmaczérą dokôzów na kaszëbsczzai jãzëk. Òkróm tegò  nôdgrodã mòżno dostac za całą ùtwórczą robòtã. Dobiwca Kaszëbsczi Lëteracczi Nôdgrodë za 2019 rok dostónie sztatuã ë dëtkòwą nôdgroda, to je 10 tës. zł.

 

Zgłoszenia do 4 séwnika 2020 rokù nót je złożëc do Mùzeùm Pismieniznë i Kaszëbskò-Pòmòrsczi Mùzyczi w Wejrowie.

 

Kaszëbsczi jãzëk w lëteraturze

Kaszëbsczi, jakò jedurny w Pòlsce, je òficjalno regionowim jãzëkã. Nôdgroda za bëlné lëteracczé dobëca w tim jãzëkù pierszi rôz òsta dónô w 2018 rokù. Dobiwcã wëbirają òbsądzëclowie Mùzeùm Pismieniznë i Kaszëbskò-Pòmòrsczi Mùzyczi w Wejrowie razã z dozérą samòrządzënë pòmòrsczégò wòjewództwa. Wëapartnienié mògą dostac aùtorowie ksążków, a też dolmaczërowie jinszich dokazów na kaszëbsczi jãzëk. Kòmisjô, w jaczi są znôjôrzowie kaszëbsczi lëtëraturë, co rokù wëbirô jednegò dobiwce.

Ùszłé wëdôwczi

Zôczątk Kaszëbsczi Lëteracczi Nôdgrodë béł w rokù, czej samòrządzëna pòmòrsczégò wòjewództwa pierszi rôz wëapartniła ùtwórców Pòmòrską Lëteracką Nôdgrodą „Wiater òd mòrzô”. Òbëdwie nôdgrodë są dôwóné òb czas ti sami galë, zwëkòwò pòd kùńc rokù.

W 2018 rokù dobiwcą Kaszëbsczi Lëteracczi Nôdgrodë béł Stanisłôw Janke, gazétnik, pòéta, prozajik, dolmaczëra, ùtwórca ë historik kaszëbsczi lëteraturë, chtëren zrobił dolmaczënk z pòlsczégò na kaszëbsczi taczich dokôzów Adama Mickiewicza, jak „Krimsczé sonetë” (1998), „Òda do młodectwa” (1988) ë „Pón Tadeùsz”. Òkróm tegò w 2019 rokù nôdgrodã dostała Kristina Léwna za dokôzë, chtërne bëłë drëkòwóné w „Stegnie”, lëteracczim dodôwkù do miesãcznika „Pòmòraniô”. W swòjich dokôzach ùtwórczka bëlno pòkazywô psychologiczné pòrtretë białków ë pisze ò sytùacjach, chtërné rëchli bëłë témą tabù w kaszëbsczi lëteraturze, sparłãczonëch z môlã białczi w tradicjowim sztôłce familie.

Chto ë gdze zgłosziwô

Knadidatów na nôdgrodã mògą zgłosziwac szpecjalistowie òd kaszëbsczi lëteraturë, jinstitucje ë stowôrë co zajimają sã kùlturą Kaszëbów, a też wëdowiznë, media, ùczebnie ë biblioteczi. Zgłoszenia do nôdgrodów za 2019 rok przijimô Mùzùm Pismieniznë i Kaszëbskò-Pòmòrsczi Mùzyczi w Wejrowie. Nót je wësłac jé z ùdokôznienim na adresã mùzeùm (sz. Zamkòwô 2a, 84-200 Wejrowò) do 4 séwnika 2020 rokù.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.