Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
170 złożonych wniosków!

170 złożonych wniosków!

InterregEurope

Do 22 czerwca 2018 roku partnerzy wiodący mogli składać wnioski o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach czwartego naboru. Na ten konkurs przeznaczono 74 mln euro z EFRR.

Łącznie złożono 170 wniosków na kwotę ponad 211 mln euro, z czego: 35 w priorytecie Badania i innowacje, 46 w priorytecie Konkurencyjność MSP, 33 w priorytecie gospodarka niskoemisyjna, 56 w priorytecie Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami.

O środki ubiega się 1 262 partnerów z Europy, w tym najwięcej z Włoch (157), Hiszpanii (138), Rumunii (74), Grecji (71), Niemiec (70) i Polski (63). W złożonych projektach dominujący udział mają władze i instytucje publiczne (1079 partnerów). 183 aplikantów to prywatne podmioty non-profit.

Wnioski zostaną ocenione przez Wspólny Sekretariat (Lille, FR). Decyzję międzynarodowego Komitetu Monitorującego ws. wyboru projektów do dofinansowania poznamy najwcześniej w grudniu 2018 roku.

Więcej informacji na temat zakończonego naboru można znaleźć na oficjalnej stronie Programu Interreg Europa.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.