Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
15.10 – Podpisanie umów edukacyjnych. Kościerzyna, Puck i Władysławowo

15.10 – Podpisanie umów edukacyjnych. Kościerzyna, Puck i Władysławowo

15.10 - Podpisanie umów edukacyjnych. Kościerzyna, Puck i Władysławowo

We wtorek 16 października o godzinie 14.00 członek zarządu Ryszard Świlski i burmistrz Kościerzyny Michał Majewski podpiszą umowę na dofinansowanie edukacyjne w siedzibie przedszkola nr 7 (ulica Szkolna 2). W środę 17 października o godzinie 11.00 wicemarszałek Wiesław Byczkowski podpisze umowę z Romanem Kużelem burmistrzem Władysławowa w siedzibie gminy (ul. gen. J. Hallera 19), a o godzinie 12.00 z Tadeuszem Puszkarczukiem wójtem gminy Puck w siedzibie gminy (ul. 10 lutego 29).

Kościerzyna

Realizacja projektu pozwoli na powstanie 50 nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Projekt umożliwi modernizację pomieszczeń dla dwóch nowych grup oraz rozbudowę placu zabaw. Zakupione zostanie wyposażenie dodatkowych pomieszczeń oraz pomoce dydaktyczne, a także doposażenie kuchni przedszkola. Projekt zakłada również zajęcia dodatkowe dla 100 dzieci oraz podniesienie kompetencji co najmniej 9 nauczycieli. Zajęciami wyrównującymi szanse edukacyjne zostanie objętych 45 dzieci, a w ramach kompetencji kluczowych 70 dzieci. Dodatkowe zajęcia obejmować będą np.  robotykę, wykorzystując zabawę klockami LEGO w nauce programowania.

Konkurs 3.1. (Oś 3 Edukacja; Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna)

Tytuł: „Siódemka dla wszystkich –  upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie”

Wartość projektu: 769 111,78 zł

Wartość dofinansowania:  653 745,01 zł

Puck

Zaplanowany na podstawie diagnozy projekt obejmuje wsparciem 135 dzieci w wieku przedszkolnym, 15 nauczycieli oraz 8 rodziców z terenu Gminy Puck. Środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup i montaż wyposażenia w pomieszczeniach nowych przedszkoli w Żelistrzewie i Połchowie.  Organizowane będą zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne. Prowadzone będą również zajęcia dodatkowe w ramach kółek zainteresowań np. z języka angielskiego. Ponadto rodzice i opiekunowie uczestniczyć będą w 10 godzinnym szkoleniu prowadzonym przez specjalistów którego tematem będzie udzielenie wsparcia emocjonalnego, a także przekazanie wiedzy specjalistycznej na temat jak pracować, edukować i wspomagać proces terapii dziecka.

Konkurs 3.1. (Oś 3 Edukacja; Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna)

Tytuł: „Upowszechnienie wychowania przedszkolnego w Gminie Puck poprzez utworzenie 135 nowych miejsc przedszkolnych w Połchowie i Żelistrzewie”

Wartość projektu: 2 850 160,92 zł

Wartość dofinansowania:  2 422 636,78 zł

 

Władysławowo

Projekt obejmuje wsparciem 110 dzieci w wieku przedszkolnym, 20 nauczycieli oraz 6 rodziców z terenu Gminy Władysławowo. Celem projektu jest poprawa jakość edukacji przedszkolnej. W projekcie zaplanowano realizację zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów. Odbywać się będą również zajęcia podnoszących kompetencje kluczowe dzieci. Na zajęciach wyjaśnione będą zjawiska ze świata fizyki, chemii i matematyki metodami doświadczenia i odkrywania. Polegać będą na opracowanej specjalnie dla maluchów interaktywnej zabawie. Cykl szkoleń zaplanowano również dla rodziców. Podczas szkolenia nabędą m.in. wiedzę i umiejętności związane z prowadzeniem terapii dziecka z niepełnosprawnością.

Konkurs 3.1. (Oś 3 Edukacja; Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna)

Tytuł: „Zaczynamy od przedszkola! – Utworzenie 110 trwałych miejsc przedszkolnych w gminie Władysławowo.”

Wartość projektu: 2 770 692,54 zł

Wartość dofinansowania:  2 355 088,66 zł

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.