Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
14.06 – Zaproszenie na konferencję podsumowującą gimnazja i uroczystość wręczenia nagród dla najlepszych uczniów

14.06 – Zaproszenie na konferencję podsumowującą gimnazja i uroczystość wręczenia nagród dla najlepszych uczniów

14.06 - Zaproszenie na konferencję podsumowującą gimnazja i uroczystość wręczenia nagród dla najlepszych uczniów

Zaproszenie na konferencję podsumowującą gimnazja i uroczystość wręczenia nagród dla najlepszych uczniów

W sobotę  15 czerwca w Auli im prof. Seidlera Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej odbędzie się konferencja podsumowująca funkcjonowanie gimnazjów połączona z uroczystym wręczeniem nagród w konkursie na najlepszego absolwenta gimnazjum gmin wiejskich i miasteczek województwa pomorskiego.

Celem konferencji jest  przypomnienie idei towarzyszących powołaniu gimnazjów, ze szczególnym położeniem nacisku na aspekt wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z mniejszych miejscowości, a także podkreśleniu znaczenia gimnazjów w budowaniu gminnej tożsamości. Konferencja ma za zadanie przekonać, że inicjatywa powołania gimnazjów dobrze przysłużyła się polskiej edukacji – co zostało potwierdzone między innymi wyraźnym wzrostem wyników polskich uczniów w niezależnych, międzynarodowych badaniach koordynowanych przez OECD (PISA).

I część  10.00 – 11.45

10.00 – 10.15 Wystąpienie otwierające:

• Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego

• Prof. Krzysztof Wilde, Rektor Politechniki Gdańskiej

10.105– 10.20    Czas reform:

• prof. Jerzy Buzek (nagranie)

10.20 – 10.50     Idea reformy gimnazjalnej:

• prof. Mirosław Handke (nagranie)

• Wojciech Książek

10.50 – 11.10 Etapy wdrażania reformy gimnazjalnej:

• prof. Edmund Wittbrodt

• Katarzyna Hall

11.10 – 11.25 Efekty reformy gimnazjalnej w świetle międzynarodowych badań edukacyjnych: 

• prof. Michał Federowicz

11.25 – 11.45 Gimnazja – przesłanie dla przyszłości edukacji:

• debata

11.45 – 12.00 Przerwa – poczęstunek – Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (ETI)

II część  12.00 – 13.45

12.00 – 12.10 Wsparcie pomorskich gimnazjów ze środków unijnych:

• Marcin Fuchs – dyrektor DEFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

12.10 – 12.25 Moje gimnazjalne doświadczenia:

• wystąpienie absolwentów gimnazjów

12.25 – 12.40 Idea konkursu na najlepszego absolwenta gimnazjum gmin wiejskich i miasteczek województwa pomorskiego organizowanego przez ZNP:

• Franciszek Potulski

12.40 – 13.35 Rozstrzygnięcie Konkursu „Najlepszy absolwent gimnazjum gmin wiejskich  i miasteczek województwa pomorskiego”

• Elżbieta Markowska, Prezes Okręgu Pomorskiego ZNP

13.35 – 13.45 Podsumowanie konferencji – Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego

Dorota Patzer
Starszy inspektor
Biuro Prasowe

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.