Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
13.07 – Recycling z dofinansowaniem RPO – zapraszamy na podpisanie umowy

13.07 – Recycling z dofinansowaniem RPO – zapraszamy na podpisanie umowy

13.07 - Recycling z dofinansowaniem RPO - zapraszamy na podpisanie umowy

Recycling z dofinansowaniem RPO – zapraszamy na podpisanie umowy

Prawie 10 mln dofinansowania na rozwój i modernizację infrastruktury przeznaczonej do odzysku i recyklingu odpadów otrzyma Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. Dofinansowanie przyznano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zapraszamy na podpisanie umowy z udziałem marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka w sobotę 14 lipca o godz. 12.30 w Urzędzie Miasta w Bytowie.

Projekt ma na celu rozbudowę i modernizację infrastruktury przeznaczonej do odzysku i recyklingu odpadów na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sierznie, pełniącego funkcję Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Realizacja inwestycji obejmuje przeprowadzenie robót budowalnych oraz zakup sprzętu i wyposażenia. Roboty budowlane obejmą m.in. rozbudowę kompostowni typu modułowego wraz z placem dojrzewania kompostu, natomiast zakupiony sprzęt to m.in. przenośniki, separatory i rozdrabniacze do sortowni odpadów. Moc przerobowa nowej instalacji wyniesie 13 000 ton rocznie.

Wartość projektu to 14 022 000 zł. Dofinansowanie z RPO wyniesie 9 690 000 zł. Projekt zostanie zrealizowany do końca grudnia 2019 r. 

Michał Piotrowski

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.