Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
12.07 – Rozbudowa Akwarium w Gdyni i edukacja ekologiczna na terenach wiejskich – kolejne dwa projekty z unijnym wsparciem

12.07 – Rozbudowa Akwarium w Gdyni i edukacja ekologiczna na terenach wiejskich – kolejne dwa projekty z unijnym wsparciem

12.07 - Rozbudowa Akwarium w Gdyni i edukacja ekologiczna na terenach wiejskich – kolejne dwa projekty z unijnym wsparciem

Oba projekty dotyczą edukacji ekologicznej. Pierwszy to rozbudowa Akwarium Gdyńskiego, w powstanie 13 nowych zbiorników ekspozycyjnych. Drugi dotyczy edukacji ekologicznej mieszkańców pomorskich wsi. W podpisaniu umów z beneficjentami udział weźmie marszałek Mieczysław Struk i wicemarszałek Wiesław Byczkowski. Wydarzenie odbędzie się w poniedziałek 15 lipca w sali 133c, UMWP o godzinie 12.00.

W Akwarium Gdyńskim planowane jest stworzenie nowoczesnej, wielofunkcyjnej przestrzeni edukacyjnej, w której poprzez poznanie, indywidualny kontakt oraz organizowane aktywności, odwiedzający Akwarium będą mogli poznać tajemniczy świat morskich zwierząt i roślin. Edukacja ekologiczna zwiększy świadomość i wrażliwość mieszkańców oraz turystów na problematykę ochrony środowiska, w szczególności ochrony zagrożonych gatunków. Wartość projektu to 16,5 mln zł, a dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie 8,9 mln zł. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Szacuje się, że dzięki realizacji projektu liczba osób odwiedzających Gdyńskie Akwarium zwiększy się do 500 tys. osób w ciągu roku. Zakończenie projektu planowane jest na koniec 2021 roku.

Drugi projekt to różnorodny program aktywnej edukacji ekologicznej z elementami kampanii promocyjnej skierowany do wszystkich mieszkańców obszarów wiejskich w województwie pomorskim, w szczególności rolników, uczniów szkół rolniczych oraz urzędników jednostek samorządu terytorialnego. Celem projektu jest uświadomienie odbiorcom bezcennych korzyści, jakie czerpiemy z otaczającej przyrody i wzrost poczucia osobistej odpowiedzialności za jej ochronę. Zaplanowane działania edukacyjne skierowane będą zarówno do specjalistów, którzy zawodowo związani są z rolnictwem, m.in. rolników, doradców rolniczych oraz uczniów szkół rolniczych, jak i do ogółu mieszkańców wsi. Planowane jest przeprowadzenie szkoleń, wydawanie publikacji, stoiska edukacyjne na imprezach plenerowych, stworzenie portalu i aplikacji mobilnej.

Wartość projektu to 1,3 mln zł, a dofinansowanie unijne ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie ponad 885 tys. zł. Szacuje się, że odbiorcami kampanii edukacyjnej będzie 50 tys. osób. Projekt zostanie zrealizowany do końca marca 2022 r.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.