Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
11.10 – Trzebielino – podpisanie umowy na dofinansowanie edukacyjne

11.10 – Trzebielino – podpisanie umowy na dofinansowanie edukacyjne

11.10 - Trzebielino – podpisanie umowy na dofinansowanie edukacyjne

Podniesienie jakości pracy, nowe miejsca dla najmłodszych i dodatkowe zajęcia, to tylko niektóre cele projektu „Dla naszych dzieci” realizowanego w gminie Trzebielino.  Podpisanie umowy odbędzie się w piątek w Urzędzie Gminy Trzebielino (ul. Wiejska 15), tuż przed XLVI Sesją Rady Gminy Trzebielino o godzinie 11.15.  

Celem projektu realizowanego w partnerstwie z Best English jest podniesienie jakości pracy oraz utworzenie 4 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Trzebielino. Placówki zostaną dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Zostaną również zakupione place zabaw i nowoczesne pomoce dydaktyczne. W ramach projektu oferowane będą również liczne zajęcia dodatkowe, które zwiększają szanse edukacyjne dzieci. Kadra dydaktyczna przejdzie szkolenia m.in. z zakresu zastosowania nowoczesnych technologii ICT w pracy z dzieckiem, z pracy terapeutycznej z dzieckiem z trudnościami wymagającym wsparcia oraz wczesnego wykrywania zaburzeń rozwoju jako uzupełnienie działań skierowanych do dzieci.

Konkurs 3.1. (Oś 3 Edukacja; Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna) 

Tytuł: „Dla naszych dzieci”

Wartość projektu:  706 386,93 zł

Wartość dofinansowania:  600 428,89 zł

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.