Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
11.09 – Komentarz dotyczący finansowania słupskich szpitali przez pomorski samorząd

11.09 – Komentarz dotyczący finansowania słupskich szpitali przez pomorski samorząd

11.09 - Komentarz dotyczący finansowania słupskich szpitali przez pomorski samorząd

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, Sebastian Irzykowski, słupski kandydat PiS do Sejmiku Województwa Pomorskiego stwierdził:

“Mamy wiele problemów na terenie województwa pomorskiego. Okręg wyborczy, który reprezentujemy, jest okręgiem, który w sposób dosyć znaczny został zapomniany przez władze sejmiku wojewódzkiego, przez urząd marszałkowski. Redystrybucja środków, które trafiają do Słupska, Ustki, Miastka, Bytowa i Chojnic pokazuje, że nie jesteśmy priorytetem dla urzędu marszałkowskiego. Chcemy to zmienić, chcemy, aby podział środków był przynajmniej równy”.

Natomiast posłanka Joanna Szczypińska podczas konferencji dodała: „Nakłady na ochronę zdrowia i na szpitale, które przeznaczył premier Mateusz Morawiecki i rząd stale wzrastają, więc wydawałoby się, że to powinno oddziaływać na rzecz poprawy sytuacji pacjentów na Pomorzu, ale tak się nie dzieje”.

Poniżej członek zarządu województwa pomorskiego Paweł Orłowski i dyrektor departamentu zdrowia Maciej Laszkiewicz, odnoszą się do postawionych tez kandydata i posłanki.

– Bardzo mnie cieszy inicjatywa Pana Irzykowskiego Wiceprzewodniczącego Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Pani Poseł Jolanty Szczypińskiej w kontekście apelu o równy podział pieniędzy dla całego województwa pomorskiego. Z takim postulatem, szczególnie w kontekście zmiany algorytmu podziału środków NFZ dla województwa pomorskiego Sejmik Województwa Pomorskiego występuje już od 2009 roku – podkreśla członek zarządu województwa pomorskiego Paweł Orłowski.

– Domniemywam jednak, że kandydat na Radnego Sejmiku Województwa Pomorskiego a tym bardziej poseł na sejm, pielęgniarka, tak zaangażowani w sprawy ochrony zdrowia, wiedzą doskonale, że za finansowanie ochrony zdrowia, konkursy i podział środków odpowiada Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia. Samorząd Województwa Pomorskiego nie ma najmniejszego wpływu (a chciałby mieć choć minimalny) na podział tych środków wg potrzeb pacjentów i samych podmiotów leczniczych – dodaje Paweł Orłowski.

 

Samorząd Województwa Pomorskiego od początku powstania, czuje się odpowiedzialny za funkcjonowanie podległych mu podmiotów leczniczych i wspiera je corocznie finansowo. Środki zarówno z NFZ jak i ministerstwa nie wystarczają nawet na ich zbilansowanie. Nie jest to wynik złego zarządzania lecz realnej wyceny świadczeń zdrowotnych, nierefundowanej (ustawowej) podwyżki dla personelu oraz przestarzałej infrastruktury.

– Samorząd Województwa Pomorskiego przeznaczając setki milionów złotych z własnego budżetu de facto kredytuje w tym zakresie Państwo. Szpitale nie są wydolne finansowo, a środki przekazywane w ramach kontraktów są niewspółmierne do stale rosnących kosztów ich działalności. Szpitale balansują na granicy opłacalności bądź przynoszą straty, gdyż muszą utrzymywać nierentowne lecz ważne społecznie oddziały – podkreśla dyrektor departamentu zdrowia urzędu marszałkowskiego Maciej Laszkiewicz.

– Pomorski samorząd nie jest podmiotem tworzącym dla szpitali w Bytowie, Miastku, Człuchowie czy Chojnicach ale w swojej strategii myśli również i o tych podmiotach, które przy wsparciu środków UE mogą sfinansować nowe i bardzo potrzebne inwestycje (Lębork, Chojnice, Bytów, Miastko – projekty za 34 mln zł), budować infrastrukturę w ramach e-Zdrowia (Człuchów, Bytów, Lębork, Słupsk – projekty za ok. 19,5 mln zł) czy brać udział w realizacji przedsięwzięć profilaktycznych  – wylicza Maciej Laszkiewicz.

– W kontekście samego Miasta Słupska twierdzenie wiceprzewodniczącego Irzykowskiego jest kompletnie nietrafione, gdyż to ten region otrzymał największe wsparcie finansowe. Przypomnę jedynie – budowa i kompletne wyposażenie nowoczesnego technologicznie  Szpitala Wojewódzkiego, która pochłonęła niemalże 385 mln zł, czy przeniesienie szpitala psychiatrycznego do nowej siedziby (koszt kapitalnej przebudowy budynku 16 mln zł w całości poniesiony przez SWP). Nie wspomnę już o zakupie aparatury medycznej (13,5 mln zł) czy przeniesieniu oddziału położniczego z Ustki do Słupska. Są to obecnie najnowsze infrastrukturalnie szpitale w województwie  – mówi Paweł Orłowski i dodaje:

– Odnośnie wsparcia premiera Morawieckiego nie chciałbym się szerzej wypowiadać. Wskażę jedynie, iż na pięć złożonych w 2017r. wniosków do budżetu państwa o dofinansowanie  w 50 % (29 mln zł) inwestycji w szpitalach, żaden go nie uzyskał, gdyż wszystkie środki z rezerwy budżetowej zostały przez rząd Prawa i Sprawiedliwości przeniesione na drogi. I właśnie dlatego Samorząd, z uwagi na wagę i pilność inwestycji, podjął decyzję o sfinansowaniu większości z nich również z własnych środków. 

Dorota Patzer

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.