Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
10. edycja Festiwalu Narracje. Zgłoś projekt artystyczny związany z gdańską Oliwą

10. edycja Festiwalu Narracje. Zgłoś projekt artystyczny związany z gdańską Oliwą

Budynek w Oliwie. Fot. Bartosz Bańka

Można nadsyłać projekty dotyczące bogatej historii dzielnicy lub inspirowane różnorodną współczesnością. Technika dowolna: wideo, instalacja, rzeźba czy interwencja. Festiwal odbędzie się 16 i 17 listopada, a propozycje prac można zgłaszać do 30 czerwca 2018 r.

 

Wydarzenie wspólnie organizują Instytut Kultury Miejskiej i Gdańska Galeria Miejska. Kuratorem festiwalu jest Piotr Stasiowski. Spośród nadesłanych koncepcji wybrane zostaną prace, które zostaną zrealizowane w ramach tegorocznej odsłony festiwalu w Gdańsku Oliwie. Propozycje prac należy przesyłać drogą mailową do 30 czerwca na adres info@narracje.eu.

 

Oliwski motyw festiwalu

Tytuł tegorocznych Narracji, „Słońca w ciszy były jak wielki śpiew w zenicie”, to cytat z wiersza Rainera Rilkego z 1898 r. Zakończenie utworu, z którego pochodzi przywołany fragment, powstało w parku oliwskim, gdzie natchniony pięknem letniej przyrody poeta napisał go wspólnie ze swoją przyjaciółką Lou Andreas-Salomé. Feeria barw, bogactwo życia, przepych willowej dzielnicy od wieków urzekają przybyszów i stanowią dumę jej mieszkańców.

Czy poddać się lirycznej wizji Rilkego? A może zwrócić większą uwagę na zmieniającą się tkankę społeczną złożoną z mieszkańców przybyłych po II wojnie światowej, studentów i uczniów, pracowników tutejszych firm oraz turystów chcących zobaczyć słynne organy i park? Oliwa jest heterogeniczną przestrzenią łączącą w sobie echa bogatej historii, piękno tutejszego krajobrazu, dzielnicową codzienność oraz wielowątkową opowieść o naszych dążeniach i marzeniach o lepszym życiu.

Uczestnicy odwiedzą Oliwę w dwa listopadowe wieczory, gdy z drzew opadną już liście, a słońce przesłonią gęste chmury. Zaprezentowane podczas festiwalu prace powinny spełniać funkcję sztucznych słońc, rozświetlających mroki jesiennej aury.

 

Zasady udziału

Zgłoszone projekty powinny nawiązywać do bogatej historii dzielnicy lub być  inspirowane jej różnorodną współczesnością. Oliwa jest urbanistyczną oraz społeczno-ekonomiczną wyspą, mieszczącą w sobie wszelkie cechy rozwiniętego polis. Znajdują się tu m.in. uniwersytet, szkoły, muzea, zoo, centra biznesowe i handlowe, katedra ze słynnymi organami czy wspaniały park. Oliwa zachowuje swój historyczny charakter, a jednocześnie stale się rozwija, zarówno pod względem ekonomicznym, jak społecznym i kulturalnym. Brane pod uwagę będą też projekty prac podejmujących tematykę szerszą niż ta, którą wyznaczają ramy dzielnicy, np. na propozycje skupione wokół kwestii emigrantów, wykluczeń społecznych czy równości obywateli miasta.

Projekty mogą być wykonane w różnych technikach, takich jak: wideo, instalacja, rzeźba czy interwencja. Warto pamiętać, że realizacje zaprezentowane zostaną w przestrzeni publicznej, zatem narażone będą na zmienne, listopadowe warunki atmosferyczne, których ewentualność już na poziomie projektowania należy wziąć pod uwagę. Ze względu na dużą rozległość dzielnicy trasa tegorocznych Narracji zamknięta zostanie w obszarze ulic: aleja Grunwaldzka, Kaprów, Stefana Żeromskiego, Artura Grottgera, Stanisława Witkiewicza, Leśnej, Kwietnej, Starego Rynku, opata Jacka Rybińskiego, Artura Schopenhauera.

Zgłoszenia należy przesłać mailowo na adres info@narracje.eu do 30 czerwca w pliku pdf zatytułowanym wg wzoru: Imię_Nazwisko_Tytuł projektu_narracje2018 i powinno zawierać:

  • opis projektu (do 1800 znaków),
  • propozycję konkretnej lokalizacji,
  • wizualizacje (szkice, zdjęcia, obrazy wklejone w jednym dokumencie .pdf) lub poglądowe materiały filmowe,
  • specyfikację techniczną,
  • wstępną kalkulację kosztów,
  • krótkie CV oraz dane osobowe zgłaszającej/zgłaszającego projekt,

Informacje o wybranych projektach zostaną podane najpóźniej w pierwszej połowie września na stronie Instytutu Kultury Miejskiej. Organizatorzy skontaktują się mailowo lub telefonicznie z autorami wybranych projektów.

 

Budżet projektu

Całkowite wynagrodzenie autora/autorów wybranego projektu zapewniane przez organizatorów wynosi 1500 zł brutto. Budżet przeznaczony na produkcję wszystkich projektów wybranych w otwartym naborze to 15 tys. zł brutto. Osoby uczestniczące w otwartym naborze proszone są o wstępne oszacowanie kosztów produkcji swoich prac. O tym, ile prac zostanie wybranych, zadecyduje kurator wraz z organizatorami festiwalu, średni budżet realizacji jednej pracy nie jest więc z góry określony. Ostateczne budżety projektów wybranych do realizacji ustalone zostaną po konsultacji z ich autorami.

 

Spacer z kuratorem

Dla osób rozważających zgłoszenie swojej pracy do konkursu zorganizowany zostanie specjalny spacer z kuratorem. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 21 maja o godz. 18.00 przed budynek Rady Dzielnicy Oliwa (ul. Opata Jacka Rybińskiego 10). Stamtąd uczestnicy wyruszą przyjrzeć się bliżej interesującym zakątkom dzielnicy. Obowiązują zapisy: info@narracje.eu.

Narracje od 2009 r. eksplorują nowe miejskie wątki i historie. Artystyczne interwencje w przestrzeni publicznej dzielnic Gdańska nadają codziennym miejscom nowy kontekst i pozwalają odkryć je ponownie. Festiwal odbywa się jesienią, kiedy większość działań kulturalnych wkracza do galerii i instytucji. Narracje dają powód, by w dwa listopadowe wieczory wyjść z domu i odkrywać miasto na nowo.

 

10. Narracje –„ Słońca w ciszy były jak wielki śpiew w zenicie”

  • 16-17 listopada 2018 r.
  • Instytut Kultury Miejskiej

Zobacz: Instytut Kultury Miejskiej

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.