Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
10.01 – Projekt elektryfikacji linii PKM i nowego przystanku Gdańsk Firoga

10.01 – Projekt elektryfikacji linii PKM i nowego przystanku Gdańsk Firoga

10.01 - Projekt elektryfikacji linii PKM i nowego przystanku Gdańsk Firoga

Pomorska Kolej Metropolitalna podpisze w piątek, 11 stycznia 2019 r., umowę z poznańskim Biurem Projektów Komunikacyjnych na opracowanie dokumentacji projektowej elektryfikacji linii PKM wraz z budową dodatkowego przystanku Gdańsk Firoga. Uroczystość z udziałem marszałka województwa Mieczysława Struka i wicemarszałka Ryszarda Świlskiego odbędzie się o godz. 11:00 w siedzibie PKM SA, przy ul Budowlanych 77, w Gdańsku Matarni. Bezpośrednio po uroczystości odbędzie się konferencja prasowa dla mediów.

Ogłoszony jesienią ub.r. przez PKM SA przetarg na „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” Faza III – elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga” w grudniu 2018 r. wygrało Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. Spośród czterech ofert jakie wpłynęły wówczas do PKM SA, to właśnie poznańskie BPK uzyskało najwyższą liczbę 86,00 punktów, przy zaproponowanej za realizację zamówienia cenie 2 565 657,00 zł (brutto). W piątek, 11 stycznia 2019 r., przedstawiciele Biura Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu – prezes Andrzej Sas i koordynator projektu Marzena Borek-Musiał podpiszą z PKM SA umowę, na której realizację projektant będzie miał 13 miesięcy.

Warto przypomnieć, że linia PKM od samego początku planowana była jako linia elektryczna, jednak ze względu na brak trakcji elektrycznej na linii 201 (Gdynia – Kościerzyna), z którą linia PKM łączy się w Rębiechowie, plany elektryfikacji samorządowa spółka PKM SA musiała odłożyć w czasie – do momentu przygotowania przez PKP PLK projektu elektryfikacji linii 201.

– Elektryfikacja samej linii PKM, bez tworzącej z nią wspólną sieć linii 201 byłaby bezcelowa, bo trakcja elektryczna kończyłaby się „ślepo” w Rębiechowie – wyjaśnia Ryszard Świlski, wicemarszałek województwa pomorskiego nadzorujący projekt PKM. – Dlatego cały czas namawialiśmy naszych partnerów z PKP do elektryfikacji linii 201 i obecnie, kiedy PKP PLK taki projekt już przygotowują wspólnie zelektryfikujemy obie nasze linie.

– Elektryfikacja pozwoli w pełni wykorzystać potencjał linii, którą w 2018 roku przejechały aż 4 miliony pasażerów – dodaje Mieczysław Stuk, marszałek województwa pomorskiego. – Dzięki temu już za kilka lat nasi pasażerowie zyskają jeszcze większy komfort podróżowania po linii PKM szybszymi i bardziej pojemnymi pociągami elektrycznymi. Jako samorząd wojewódzki inwestujemy obecnie duże środki w nowy elektryczny tabor, który w przyszłości będzie mógł jeździć także po linii PKM. Pierwsze takie nowoczesne pociągi już od grudnia jeżdżą na trasach do Słupska i Elbląga, a kolejne pojawią się w tym roku.

Przy okazji elektryfikacji PKM SA wróciła także do pomysłu budowy dodatkowego przystanku PKM Gdańsk Firoga, pomiędzy Matarnią i Portem Lotniczym. Analizy marketingowe projektu PKM wykonane w 2010 r. przez ekspertów UE wykazały, że ze względu na powstawanie w pobliżu dużych firm branży IT, w przyszłości wskazane będzie wybudowanie w tym miejscu dodatkowego przystanku PKM.

– Dlatego już w 2011 r. przewidzieliśmy w naszym projekcie rezerwę terenową pod dodatkowy przystanek w tej lokalizacji, a przejście pod torami na ul. Szybowcowej zostało tak zaprojektowane i wybudowane, aby w przyszłości bezpośrednio nad nim mógł powstać przystanek – wyjaśnia Grzegorz Mocarski, prezes PKM SA. – Rejon ten rozwija się już tak dynamicznie, m.in. dzięki trwałemu zakorzenieniu się w Gdańsku Firodze amerykańskiego giganta informatycznego Intela, że obecnie budowa tego przystanku jest już w pełni uzasadniona.

Co ważne, przystanek Gdańsk Firoga planowany jest w standardzie analogicznym do pozostałych przystanków na linii PKM – czyli charakterystycznej tzw. „czerwonej wstążki” zaprojektowanej wcześniej przez gdańskie Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego. Wzór perforacji na czerwonych wiatach będzie nawiązywał do branży informatycznej, która dominuje w sąsiedztwie tego przystanku. Również numeracja tego przystanku dodatkowo podkreśli jego związek z branżą IT. W związku z tym, że stałym elementem grafik na przystankach PKM w Gdańsku jest numeracja (od 1 – Gdańsk Strzyża do 8 – Gdańsk Rębiechowo), a przystanek Gdańsk Firoga powstaje pomiędzy nr 6 (Matarnia) i numerem 7 (Port Lotniczy) będzie miał on numer 6@ – dzięki czemu idealnie wkomponuje się on w gdańską „dolinę krzemową” – jak nazywana jest ta okolica.

 

KALENDARIUM ELEKTRYFIKACJI LINII PKM:

 

V 2018                                  – Podpisanie umowy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych
na dofinansowanie projektu ze środków UE (85 proc. kosztów kwalifikowalnych, czyli ok. 61,7 mln zł z 89 mln zł przewidzianych na realizację)

I 2019 – II 2020                  – przygotowanie projektu budowlanego elektryfikacji linii PKM
i przystanku Gdańsk Firoga wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

2020                                      – przetarg i wybór wykonawcy robót budowlanych

2021 – 2023                        – realizacja inwestycji

 

Szczegółowy harmonogram zależny jest od harmonogramu PKP PLK dla projektu elektryfikacji i budowy 2. toru na linii 201 (na odcinku Gdynia – Kościerzyna), z którą to inwestycją elektryfikacja PKM będzie ściśle skoordynowana.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.