Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
02.07 – Mieszkańcy Pucka skorzystają dzięki rewitalizacji za unijne pieniądze

02.07 – Mieszkańcy Pucka skorzystają dzięki rewitalizacji za unijne pieniądze

02.07 - Mieszkańcy Pucka skorzystają dzięki rewitalizacji za unijne pieniądze

Mieszkańcy Pucka skorzystają dzięki rewitalizacji za unijne pieniądze

Zarząd Województwa Pomorskiego udzielił dofinansowania dla projektu rewitalizacji centrum Pucka. Dzięki unijnemu wsparciu powstanie i służyć będzie mieszkańcom m.in. Puckie Centrum Wsparcia. Ze specjalistycznego wsparcia w zakresie integracji społecznej skorzysta ponad 100 mieszkańców miasta. Odnowione zostaną także m.in. przestrzenie publiczne oraz budynki mieszkalne. Uroczyste podpisanie umów o dofinansowaniu 3 projektów, z udziałem marszałków województwa pomorskiego Mieczysława Struka i Wiesława Byczkowskiego, odbędzie się we wtorek, 3 lipca o godzinie 14.00 w Ratuszu na Starym Rynku w Pucku.

Założenia inwestycji powstawały przez 3 lat i były w tym czasie szeroko konsultowane z mieszkańcami. Rewitalizacja Centrum Pucka to szereg kompleksowych działań, obejmujących nie tylko inwestycje w zakresie infrastruktury, ale również pracę z mieszkańcami będącymi w trudnej sytuacji społecznej. Trzy projekty, dwa społeczne i jeden infrastrukturalny, otrzymały dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Łączna wartość projektów to ponad 11,5 mln zł, a wsparcie unijne wyniosło 6 mln zł. Inwestycje będą realizowane do października 2020 roku.

W ramach dwóch projektów społecznych przewidziano m.in.:

  • utworzenie Klubu Integracji Społecznej – w którym realizowana będzie praca socjalna, asystentura rodzin i animacja środowiskowa;
  • aktywizację społeczną mieszkańców –wsparcie indywidualne i grupowe (poradnictwo psychologiczne, prawne i rodzinne, warsztaty z umiejętności interpersonalnych);
  • aktywizację zawodową mieszkańców – poprzez doradztwo zawodowe, kursy, szkolenia, wolontariat i praktyki wprowadzające do zawodu,
  • wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych – m.in. zajęcia dla rodziców i opiekunów rozwijające kompetencje rodzicielskie, dla dzieci i młodzieży – organizacja zajęć rozwijających kompetencje społeczne i obywatelskie oraz świadomość i ekspresję kulturalną.

Ponadto w ramach projektu planuje się renowację 3 skwerów przy ul. Nowy Świat oraz Parku przy ul. Gen. Hallera. Ostatnim zadaniem inwestycyjnym będzie rozbudowa systemu monitoringu w Centrum poprzez zakup ok. 70 kamer.

Puck to już 22 pomorskie miasto, w którym realizowana będzie rewitalizacja dzięki środkom unijnym pochodzącym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wcześniej dotacje otrzymały miasta: Gdańsk, Gdynia, Kartuzy, Tczew, Wejherowo, Żukowo, Rumia, Słupsk, Malbork, Kościerzyna, Lębork, Starogard Gdański, Chojnice, Czarne, Nowy Staw, Gniew, Debrzno, Miastko, Skarszewy, Kwidzyn oraz Ustka.

Michał Piotrowski

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.