Aktualności

Święto pracowników socjalnych. Najlepsi na Pomorzu dostali Srebrne Drzewka

Nagroda Srebrne Drzewko
Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

Na co dzień ciężko pracują na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Pracownicy socjalni 21 listopada mają swoje święto i z tej okazji wręczono im nagrody za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej.

 

Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej jest kontynuacją nagród Srebrnego Drzewka, przyznawanych przez Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej – jedyną w latach 90-tych strukturę pomocy społecznej na szczeblu wojewódzkim.

Najlepszym pracownikiem socjalnym 2017 zostaje…

W tegorocznej, już dziesiątej edycji plebiscytu na najlepszego pracownika pomocy społecznej zgłoszono 19 kandydatur. Kapituła, po przeanalizowaniu złożonych wniosków, nagrodziła pięć osób. Są to:

  1. Elżbieta Michalska – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku – za inicjowanie i wdrażanie programów służących zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych, m.in. tworzonych w oparciu o partnerstwa lokalne;
  2. Dagmara Orzech – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Chojnicach – za wdrażanie projektów aktywizacji i integracji społecznej skierowanych do osób wykluczonych społecznie;
  3. Krystyna Oczachowska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach – za całokształt pracy w dziedzinie pomocy i integracji społecznej;
  4. Barbara Kowalewska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie – za tworzenie i rozwijanie wysokich standardów jakości usług instytucji pomocy społecznej;
  5. Agata Kowalewska – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdyni – za tworzenie i rozwijanie wysokich standardów jakości usług instytucji pomocy społecznej oraz inicjowanie i wdrażanie programów służących zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych, m.in. tworzonych w oparciu o partnerstwa lokalne;

Nagroda marszałka województwa pomorskiego została wręczona podczas uroczystej gali 17 listopada 2017 r. Oprócz nagrody pieniężnej laureaci otrzymali pamiątkową statuetkę Srebrnego Drzewka. Na koniec gali ucztsnicy wysłuchali koncerty giatrowego w wykonaniu wiecemarszałka Wiesława Byczkowskiego i Adama Drąga

 

 

Opieka społeczna w województwie pomorskim

W województwie pomorskim w systemie pomocy społecznej pracuje 6498 osób, w tym:

  • w Ośrodkach Pomocy Społecznej 2934 osoby,
  • w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie 460 osób,
  • w Domach Pomocy Społecznej 2549 osób,
  • w Ośrodkach Wsparcia 505 osób.

Miejscem pracy pracowników pomocy i integracji społecznej w województwie pomorskim są 123 Ośrodki Pomocy Społecznej, 16 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, 43 Domy Pomocy Społecznej, 21 Centrów Integracji Społecznej, 12 Klubów Integracji Społecznej, 16 Dziennych Domów i Klubów „Senior+", 62 Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz 16 Dziennych Domów Pomocy.

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka