Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Święto pracowników socjalnych. Najlepsi na Pomorzu dostali Srebrne Drzewka

Święto pracowników socjalnych. Najlepsi na Pomorzu dostali Srebrne Drzewka

Nagroda Srebrne Drzewko

Na co dzień ciężko pracują na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Pracownicy socjalni 21 listopada mają swoje święto i z tej okazji wręczono im nagrody za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej.

 

Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej jest kontynuacją nagród Srebrnego Drzewka, przyznawanych przez Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej – jedyną w latach 90-tych strukturę pomocy społecznej na szczeblu wojewódzkim.

Najlepszym pracownikiem socjalnym 2017 zostaje…

W tegorocznej, już dziesiątej edycji plebiscytu na najlepszego pracownika pomocy społecznej zgłoszono 19 kandydatur. Kapituła, po przeanalizowaniu złożonych wniosków, nagrodziła pięć osób. Są to:

  1. Elżbieta Michalska – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku – za inicjowanie i wdrażanie programów służących zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych, m.in. tworzonych w oparciu o partnerstwa lokalne;
  2. Dagmara Orzech – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Chojnicach – za wdrażanie projektów aktywizacji i integracji społecznej skierowanych do osób wykluczonych społecznie;
  3. Krystyna Oczachowska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach – za całokształt pracy w dziedzinie pomocy i integracji społecznej;
  4. Barbara Kowalewska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie – za tworzenie i rozwijanie wysokich standardów jakości usług instytucji pomocy społecznej;
  5. Agata Kowalewska – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdyni – za tworzenie i rozwijanie wysokich standardów jakości usług instytucji pomocy społecznej oraz inicjowanie i wdrażanie programów służących zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych, m.in. tworzonych w oparciu o partnerstwa lokalne;

Nagroda marszałka województwa pomorskiego została wręczona podczas uroczystej gali 17 listopada 2017 r. Oprócz nagrody pieniężnej laureaci otrzymali pamiątkową statuetkę Srebrnego Drzewka. Na koniec gali ucztsnicy wysłuchali koncerty giatrowego w wykonaniu wiecemarszałka Wiesława Byczkowskiego i Adama Drąga

 

 

Opieka społeczna w województwie pomorskim

W województwie pomorskim w systemie pomocy społecznej pracuje 6498 osób, w tym:

  • w Ośrodkach Pomocy Społecznej 2934 osoby,
  • w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie 460 osób,
  • w Domach Pomocy Społecznej 2549 osób,
  • w Ośrodkach Wsparcia 505 osób.

Miejscem pracy pracowników pomocy i integracji społecznej w województwie pomorskim są 123 Ośrodki Pomocy Społecznej, 16 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, 43 Domy Pomocy Społecznej, 21 Centrów Integracji Społecznej, 12 Klubów Integracji Społecznej, 16 Dziennych Domów i Klubów „Senior+”, 62 Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz 16 Dziennych Domów Pomocy.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.