Aktualności

Sejmik (przynajmniej częściowo) wdzięczny prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Radni PiS przeciw rezolucji

Jacek Bendykowski, przewodniczący klubu radnych PO
Jacek Bendykowski, przewodniczący klubu radnych PO. Fot. Aleksander Olszak

Przewodniczący Jacek Bendykowski, w imieniu klubów radnych PO i PSL, na XXXVII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego, 31 lipca 2017 r., zaproponował przyjęcie rezolucji w obronie praworządności w Polsce.

 

Przed przyjęciem rezolucji odbyła się burzliwa dyskusja. Radni PiS uznali, że sprawy związane z reformą sądownictwa nie należą do kompetencji Sejmiku. Radni PO i PSL byli odmiennego zdania.

 

 

Po dyskusji odbyło się głosowanie, w którym 20 radnych było za przyjęciem rezolucji, natomiast 4 radnych – przeciw. Przeciw głosowali członkowie klubu PiS.

 

REZOLUCJA W OBRONIE PRAWORZĄDNOŚCI W POLSCE

Przez ostatnie tygodnie byliśmy świadkami wybuchu nadzwyczajnej aktywności obywatelskiej ze strony setek tysięcy Polaków w obronie fundamentów praworządności w Polsce. Wydarzenia te nie ominęły Pomorza. Tysiące Pomorzan zgromadziło się pod siedzibami sądów w Gdańsku i większości miast powiatowych naszego regionu.

Sejmik Województwa Pomorskiego wyraża stanowcze poparcie dla protestujących pokojowo mieszkańców Pomorza. Popieramy Was i dziękujemy za prawdziwie obywatelską postawę. Uczestnictwo w regularnie powtarzających się przez wiele dni zgromadzeniach dowodzi głębokiego i dobrze rozumianego patriotyzmu oraz umiłowania ducha wolności przez mieszkańców Pomorza.

Oburzenie i dezaprobatę budzi zamiar bezpośredniego podporządkowania sądów i sędziów władzy politycznej. Realizacji tego zamiaru służyć miały trzy ustawy: o sądach powszechnych, o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym, uchwalone przez Sejm i Senat z pogwałceniem polskiej Konstytucji. Dwie ostatnie ustawy zawetował Prezydent Rzeczypospolitej, za co Sejmik Województwa Pomorskiego wyraża Mu wdzięczność. Chcemy wierzyć, że projekty, zapowiedziane i przygotowane przez Prezydenta, uwzględnią uwagi najważniejszych autorytetów prawniczych Rzeczypospolitej, a także będą szanować postanowienia polskiej Konstytucji i właściwych regulacji tak Unii Europejskiej, jak i Rady Europy.

Wyrażamy natomiast rozczarowanie, że Pan Prezydent nie zawetował nowej ustawy o sądach powszechnych. Jej wejście w życie w poważnym stopniu narusza konstytucyjną zasadę odrębności i niezależności władzy sądowniczej; budzi również poważne obawy w perspektywie sprawowanej przez sędziów kontroli fundamentów demokracji w Polsce wyborów i referendów.

Sejmik Województwa Pomorskiego zapewnia mieszkańców Pomorza, że zawsze będzie stać po stronie Obywateli i na straży praworządności w Polsce!

 

view szablon artykułu