Aktualności

Profesor Gwizdała ponownie został rektorem UG. Głosowanie odbyło się w formie wideokonferencji

Profesor Jerzy Gwizdała, rektor Uniwersytetu Gdańskiego
Profesor Jerzy Gwizdała, rektor Uniwersytetu Gdańskiego. Mat. prasowy UG

Przez kolejne cztery lata prof. Jerzy Gwizdała sprawować będzie funkcję rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Wśród najważniejszych planów do realizacji w nowej kadencji wymienia m.in. pogłębianie współpracy międzynarodowej, dalszą rozbudowę infrastruktury uczelni, a także opracowanie polityki Zielonego Uniwersytetu.

 

W głosowaniu, które odbyło się 27 kwietnia 2020 r. prof. Jerzy Gwizdała ponownie został wybrany na rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Ze względu na sytuację epidemiologiczną wybory odbyły się w formie wideokonferencji. Wzięło w niej udział 68 elektorów, z których 59 oddało swój głos na urzędującego rektora.

– Chciałbym podziękować społeczności akademickiej za zaufanie, pomoc i dotychczasową współpracę na rzecz naszego Uniwersytetu. Jednocześnie liczę na dalsze wsparcie naszych pracowników i studentów w podejmowanych działaniach – powiedział prof. Gwizdała po ogłoszeniu wyników.

Po raz pierwszy prof. Gwizdała został wybrany rektorem Uniwersytetu w 2016 r., zastępując na tym stanowisku prof. Bernarda Lammka. Jego nowa kadencja rozpocznie się 1 września 2020 r. i potrwa cztery lata.

 

Plany rozwoju uczelni na kolejne lata

W działaniach podejmowanych na rzecz rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego prof. Gwizdała będzie pogłębiał współpracę międzynarodową i międzyuczelnianą, m.in. poprzez utworzenie Instytutu Badań Stosowanych, pomyślanego jako centrum wymiany naukowej. – W planach inwestycyjnych mam budowę Uniwersyteckiego Centrum Sportowego oraz mieszkań dla naszych pracowników. Chciałbym też utworzyć Uniwersyteckie Centrum Zdrowia oraz Centrum Integracji Akademickiej – dodaje prof. Gwizdała.

Profesor podkreśla, że jednym z priorytetowych zadań jest opracowanie polityki Zielonego Uniwersytetu (Green University). Projekt ten obejmowałby wdrożenie na uczelni tzw. zielonych innowacji, czyli wprowadzenie ekologicznych rozwiązań w zakresie gospodarowania odpadami oraz oszczędzania wody i energii.

 

Prof. UG dr hab. Jerzy Gwizdała jest ekspertem w dziedzinie finansów i bankowości. W 1986 r. ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Transportu (dzisiejszy Wydział Ekonomiczny) Uniwersytetu Gdańskiego. W 1992 r. uzyskał stopień doktora, a w 2011 r. – doktora habilitowanego nauk ekonomicznych oraz został profesorem nadzwyczajnym UG. Jest współtwórcą międzywydziałowego kierunku Podatki i Doradztwo Podatkowe.

W latach 1998-2001 pełnił funkcję wiceprezydenta Gdańska ds. polityki finansowej i inwestycji. Zasiadał także w Radzie Nadzorczej Zarządu Morskiego Portu w Gdańsku. Następnie pracował jako dyrektor centrum bankowości korporacyjnej w Kredyt Banku SA. Jest członkiem Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oddziału w Gdańsku oraz Rady Programowej Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. W 2016 został wybrany na przewodniczącego Rady Rektorów Województwa Pomorskiego.

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości