Aktualności

Powietrze będzie czystsze, a ogrzewanie tańsze. Ponad 3 mln zł unijnego dofinansowania dla Debrzna i powiatu bytowskiego

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu przebudowy systemu ciepłowniczego w Debrznie
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu przebudowy systemu ciepłowniczego w Debrznie. Fot. mat. pras.

Ponad pół kilometra nowej sieci ciepłowniczej w Debrznie i 24 nowe źródła ciepła w ośmiu gminach powiatu bytowskiego. Dzięki temu zmniejszy się roczna emisja gazów cieplarnianych. To wszystko powstanie dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej.

 

Umowy na dofinansowanie projektów ekologicznych podpisał 18 września 2019 r. marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, oraz przedstawiciele Zakładu Innowacyjnych Technik Energetycznych z Debrzna i wójt gminy Studzenice, Bogdan Ryś.

 

Eko w powiecie bytowskim

Liderem projektu realizowanego w powiecie bytowskim będzie gmina Studzienice. Partnerami będą gminy: Bytów, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Lipnica, Parchowo, Tuchomie i Miastko. W budynkach użyteczności publicznej zamontowane zostaną 23 kotły na biomasę oraz jeden kocioł gazowy. Prace będą prowadzone między innymi w: remizie strażackiej w Pomysku Wielkim, szkole podstawowej w Jasieniu, świetlicy wiejskiej w Sylczynie czy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Tuchomiu. Dzięki inwestycji efektywność produkcji ciepła będzie wyższa. Spadnie też emisja do atmosfery gazów cieplarnianych. Inwestycja kosztować będzie prawie 1,5 mln zł. z czego ok. 1,2 mln zł. stanowić będzie dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.  

 

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu kompleksowej wymiany źródeł ciepła na terenie powiatu bytowskiego. Fot. mat. pras.

 

Modernizacja w Debrznie

Drugim dofinansowanym projektem będzie modernizacja kotłowni w Debrznie. W obiekcie przy ulicy Miłej zlikwidowane zostaną trzy kotły węglowe. W ich miejsce zainstalowany zostanie kocioł na biomasę o mocy 1,5 MW. Obok zamontowany zostanie też silos na biomasę, a teren zostanie uporządkowany. Wybudowane zostanie również 760 metrów nowej cieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków. Dzięki inwestycji roczna emisja gazów cieplarnianych zmniejszy się rocznie o 1850 ton równoważnika dwutlenku węgla. Cały projekt będzie kosztować ponad 4,5 mln zł. Unijne dofinansowanie wyniesie ok. 2,4 mln zł.

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka