Aktualności

Pomorscy radni jednomyślni w głosowaniach. XXXIX sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

Głosowanie podczas XXXIX sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego
Głosowanie podczas XXXIX sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego. Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

Na wrześniowej sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego radni jednogłośnie przyjęli 6 uchwał. Dotyczyły one m.in. likwidacji Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, przekazania środków powiatowi sztumskiemu na remont dróg powiatowych czy zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego.

 

Obrady sejmiku gościnnie obserwowali m.in. wicemarszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz i były marszałek województwa pomorskiego Jan Kozłowski.

 

Pieniądze na drogi w Sztumie

Radni województwa jednogłośnie przyznali samorządowi powiatu sztumskiego dotację na remont dróg powiatowych. Kwota 50 tysięcy złotych pozwoli na przeprowadzenie bieżących napraw nawierzchni. Pieniądze zostaną przeznaczone na remont ulicy Limanowskiego i Przemysłowej w Dzierzgoniu oraz drogi Mikołajki Pomorskie – Dzierzgoń. Tymi odcinkami zostały wytyczone objazdy dla zamkniętej dogi wojewódzkiej 515. Prace będą przeprowadzone w czwartym kwartale 2017 r. Jednocześnie, z uwagi na rozszerzenie zakresu robów, zwiększono o 120 tysięcy zł kwotę przeznaczoną na remont drogi wojewódzkiej 515 w Dzierzgoniu.

W związku z przesunięciem środków w budżecie województwa tak, by przeznaczyć dodatkowe 120 tysięcy zł na remont drogi, sejmik podczas obrad przyjął autopoprawkę do budżetu województwa i Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego. – Dokonujemy przesunięcia wewnętrznego w ramach środków dotyczących transportu – mówił  podczas sesji skarbnik województwa pomorskiego Henryk Halmann. – Zwiększamy limit wydatków na bieżący remont odcinka drogi w Dzierzgoniu, gdzie była awaria. Wybraliśmy wykonawcę, niestety, oferta jest większa o 120 tysięcy złotych. Żeby to zadanie zrealizować, zwiększyliśmy plan wydatków na to zadanie kosztem innych działań Zarządu Dróg Wojewódzkich, więc to nie czyni żadnych zmian w budżecie, tylko zachodzi przesunięcie pieniędzy – dodał Halmann.

 

Likwidacja ZMiUW

W związku z nową ustawą Prawo wodne likwidacji ulegają wszystkie wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych. Od 1 stycznia za zadania dotychczas realizowane przez ZMiUW będzie odpowiadać Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Co ważne, wszyscy pracownicy obecnego Zarządu zachowają swoje stanowiska i przejdą do nowej struktury organizacyjnej. Również ta uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Kolejna sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego odbędzie się 30 października 2017 r.

view szablon artykułu