Aktualności

Komu potrzebny jest doradca zawodowy? To początek drogi każdego, kto poszukuje pracy

Katarzyna Żmudzińska, wicedyrektor ds. rynku pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Katarzyna Żmudzińska, wicedyrektor ds. rynku pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy, przedstawia koncepcję Pomorskiego Systemu Poradnictwa Zawodowego. Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

Z usług doradców korzystają i pracownicy, i pracodawcy. Konferencja „Doradztwo zawodowe wobec różnorodności kulturowej – perspektywy i wyzwania" zgromadzała 24 maja 2018 r. liczne grono specjalistów z całego regionu. Rozmawiano o międzykulturowości, rynku pracy i cudzoziemcach, którzy chętnie przyjeżdżają na Pomorze.

 

– Współczesny rynek pracy jest dla nas dużym wyzwaniem – mówi Mieczysław Struk, marszałek. – Coraz więcej osób chce mieszkać i pracować w województwie pomorskim. Nie tylko w dużych miastach, ale też w mniejszych ośrodkach, np. w Chojnicach czy Kartuzach. Doradcy zawodowi to nieoceniona pomoc w odpowiednim kierowaniu ich potencjału. W końcu zarządzanie talentami to kluczowe zadanie, jakie związane jest z poradnictwem zawodowym – wyjaśnia Struk.

 

Otwieramy się na różnorodność

Doradcy zawodowi dowiedzieli się, jak z sukcesem korzystać z różnorodności i przeobrażeń rynku pracy. W obliczu coraz większej liczby imigrantów w województwie pomorskim potrzebna jest zmiana strategii poradnictwa zawodowego. – Zmieniła się grupa docelowa, z którą pracują doradcy zawodowi – wyjaśnia Joanna Witkowska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy. – Znaczną grupą na rynku pracy stali się obcokrajowcy. Potrzebują nie tylko pośredników, ale też pomocy w poszukiwaniu talentów i wskazywaniu najlepszych dróg rozwoju. Ważne jest też to, że chcemy każdemu imigrantowi zapewnić taką samą jakość obsługi, jaką proponujemy naszym mieszkańcom. Dlatego staramy się szkolić i wyposażać w nową wiedzę współpracujących z cudzoziemcami doradców – podkreśla Witkowska.

Dyskusje na konferencji krążyły wokół najważniejszych zmian, jakie obserwowane są na rynku pracy. A wśród nich wymienia się m.in. znaczący wzrost liczny ofert pracy, powiększającą się lukę kompetencyjną, zmniejszająca się liczba pracowników, wzrost aktywności zawodowej mieszkańców oraz rosnące zjawisko imigracji zarobkowej. Rozwój przedsiębiorczości i nowe miejsca pracy powodują, że pracodawcy mają problemy ze znalezieniem pracowników. – Bardzo chciałbym, by region był jeszcze bardziej otwarty na różnorodność i imigrantów – mówi Mieczysław Struk. – Dlatego też wspieramy cudzoziemców w poszukiwaniu pracy oraz w łatwiejszym odnalezieniu się w codziennym życiu w naszym województwie. Między innymi poprzez doradców oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi – dodaje Struk.

 

Model Pomorskiego Systemu Poradnictwa Zawodowego

Pomorski System Poradnictwa Zawodowego jest elementem wsparcia mieszkańców regionu w poszukiwaniu drogi zawodowej. System opiera się na partnerstwie, wymianie informacji oraz dzieleniu się dobrymi praktykami pomiędzy m.in. szkołami, powiatowymi urzędami pracy, centrami integracji społecznej, organizacjami pozarządowymi, akademickimi biurami karier, ochotniczymi hufcami pracy, poradniami psychologicznymi i pedagogicznymi. Jest to sieć kontaktów i współpraca specjalistów różnych dziedzin i wielu instytucji. Ważną rolę w PSPZ odgrywają doradcy zawodowi, którzy skupieni są w czterech grupach roboczych: metropolitalnej, słupskiej, południowej i nadwiślańskiej.

Działania PSPZ koordynują: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (Departament Edukacji i Sportu) oraz Centrum Nauczycieli w Gdańsku. Więcej informacji o poradnictwie zawodowym w Pomorskiem na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

view szablon artykułu

Odwiedź te strony

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

EURES Polska   Sieć Europejskich Ofert Pracy

Centralna Baza Ofert Pracy

Kursy i szkolenia EFS

Szkolenia dla osób bezrobotnych

Fundusze europejskie

Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia  ogłoszenia, wyszukiwarka urzędów pracy, jak starać się o dofinasowanie szkoleń, studiów, jak założyć własną działalność gospodarczą i wnioskować o wsparcie z UE, porady prawne

Instytut Miasta  firma doradcza i szkoleniowa, realizująca programy rozwojowe dla kobiet, prowadząca w Trójmieście warsztaty otwarte i sesje coachingowe

Fundacja Centrum Promocji Kobiet  testy oraz bezpłatne szkolenia internetowe

19 524   nr tel. Zielonej Linii – oferty pracy, szkolenia i wsparcie urzędów pracy, informacje o dofinasowaniu, zakładaniu własnej działalności gospodarczej