Aktualności

Kolejne 33 mln zł na pomoc osobom najbardziej potrzebującym. Cel to zwiększenie szans na zatrudnienie

Fot. ©Depositphotos/photography33
Fot. ©Depositphotos/photography33

Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będą mogły skorzystać m.in. z pomocy psychologicznej, doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, kursów i szkoleń zawodowych. Dzięki środkom unijnym wsparciem objętych zostanie ponad 2 tys. mieszkańców naszego regionu.

 

Zarząd Województwa Pomorskiego 1 sierpnia 2018 r. wybrał do dofinansowania 28 projektów wspierających aktywizację społeczno-zawodową.

 

Z czego będzie można skorzystać?

Projekty, które otrzymały dofinansowanie, mają pomóc ponad 2 tys. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Uczestnicy projektów skorzystają ze wsparcia psychologicznego i terapeutycznego oraz kursów, szkoleń i staży. Chodzi o wzmocnienie ich zaradności, samodzielności i aktywności, zarówno społecznej, jak i zawodowej. Oferta dotyczyć będzie również poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Przedsięwzięcia te mają pomóc w podjęciu zatrudnienia oraz integracji ze społeczeństwem.

To już piąty konkurs wspierający aktywizację społeczno-zawodową, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Łączna wartość dofinansowania w tym obszarze dla wszystkich dotychczasowych projektów to ponad 192 mln zł. Do tej pory ze wsparcia skorzystało ponad 6,2 tys. osób, a około 1,2 tys. osób znalazło zatrudnienie lub pracuje na własny rachunek. Środki unijne pomogły także poprawić sytuację na rynku pracy prawie 3 tys. osób z niepełnosprawnościami.

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Odwiedź te strony

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

EURES Polska   Sieć Europejskich Ofert Pracy

Centralna Baza Ofert Pracy

Kursy i szkolenia EFS

Szkolenia dla osób bezrobotnych

Fundusze europejskie

Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia  ogłoszenia, wyszukiwarka urzędów pracy, jak starać się o dofinasowanie szkoleń, studiów, jak założyć własną działalność gospodarczą i wnioskować o wsparcie z UE, porady prawne

Instytut Miasta  firma doradcza i szkoleniowa, realizująca programy rozwojowe dla kobiet, prowadząca w Trójmieście warsztaty otwarte i sesje coachingowe

Fundacja Centrum Promocji Kobiet  testy oraz bezpłatne szkolenia internetowe

19 524   nr tel. Zielonej Linii – oferty pracy, szkolenia i wsparcie urzędów pracy, informacje o dofinasowaniu, zakładaniu własnej działalności gospodarczej