Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Kolejne 33 mln zł na pomoc osobom najbardziej potrzebującym. Cel to zwiększenie szans na zatrudnienie

Kolejne 33 mln zł na pomoc osobom najbardziej potrzebującym. Cel to zwiększenie szans na zatrudnienie

Fot. ©Depositphotos/photography33

Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będą mogły skorzystać m.in. z pomocy psychologicznej, doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, kursów i szkoleń zawodowych. Dzięki środkom unijnym wsparciem objętych zostanie ponad 2 tys. mieszkańców naszego regionu.

 

Zarząd Województwa Pomorskiego 1 sierpnia 2018 r. wybrał do dofinansowania 28 projektów wspierających aktywizację społeczno-zawodową.

 

Z czego będzie można skorzystać?

Projekty, które otrzymały dofinansowanie, mają pomóc ponad 2 tys. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Uczestnicy projektów skorzystają ze wsparcia psychologicznego i terapeutycznego oraz kursów, szkoleń i staży. Chodzi o wzmocnienie ich zaradności, samodzielności i aktywności, zarówno społecznej, jak i zawodowej. Oferta dotyczyć będzie również poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Przedsięwzięcia te mają pomóc w podjęciu zatrudnienia oraz integracji ze społeczeństwem.

To już piąty konkurs wspierający aktywizację społeczno-zawodową, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Łączna wartość dofinansowania w tym obszarze dla wszystkich dotychczasowych projektów to ponad 192 mln zł. Do tej pory ze wsparcia skorzystało ponad 6,2 tys. osób, a około 1,2 tys. osób znalazło zatrudnienie lub pracuje na własny rachunek. Środki unijne pomogły także poprawić sytuację na rynku pracy prawie 3 tys. osób z niepełnosprawnościami.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.