Aktualności

Jesteś lokalnym działaczem? Masz pomysł, jak zmieniać najbliższe otoczenie? Zgłoś się do programu Smart Metropolia

Kongres Smart Metropolia 2017
Kongres Smart Metropolia 2017. Fot. źródło smartmetropolia.pl

Wsparcie finansowe, a także udział w panelach dyskusyjnych w warsztatach podczas międzynarodowego kongresu. Uzyskaj stypendium Smart Metropolia. Pospiesz się, nabór podań kończy się 20 sierpnia 2018 r.

 

Smart Metropolia to największa w Polsce konferencja poświęcona obszarom metropolitalnym. Przybywają na nią politycy, samorządowcy i eksperci z całego kraju oraz z zagranicy. Obrady odbywać się będą w gdańskim AmberExpo 20 i 21 września 2018 r.  

 

Nowy program

To będzie pierwsza edycja programu stypendialnego, który towarzyszy kongresowi Smart Metropolia. – Chcemy ufundować stypendia o wysokości dwóch tys. zł dla ludzi, którzy są aktywni w debacie publicznej dotyczącej tematyki miejskiej oraz metropolitalnej – mówi Michał Glaser, dyrektor Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. – Budujemy wspólnotę metropolitalną, a dzięki takim stypendiom możemy zaprosić do współpracy nowych, ciekawych ludzi. Wiem, że jest ich sporo, i że mają w sobie wielki potencjał kreatywnych i ciekawych pomysłów – dodaje Glaser.

 

Kto może zostać stypendystą?

W konkursie stypendialnym mogą wystartować zarówno przedstawiciele organizacji pozarządowych, jak i instytucji samorządu terytorialnego. O stypendium mogą starać się też studenci i pracownicy naukowi, a także osoby prywatne, które interesują się tematyką poruszaną podczas debat. W zgłoszeniu należy przedstawić konspekt wybranego przez siebie panelu dyskusyjnego oraz zaprezentować swoją dotychczasową działalność. Dodatkowe punkty komisja konkursowa może przyznać za dorobek naukowy w danej dziedzinie.

 

Smart Metropolia

Stypendyści będą brać czynny udział w obradach siódmego kongresu Smart Metropolia. Zajmą się np. moderacją dyskusji. W tym roku motywem przewodnim obrad będą aktualne i perspektywiczne działania umożliwiające mieszkańcom życie w metropolii. Spotkania prowadzone będą w formie paneli dyskusyjnych, debat oraz warsztatów i sesji kreatywnych.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy na stronie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

 

 

view szablon artykułu