Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Znasz wyjątkowego seniora? Zgłoś go do konkursu marszałka województwa Pomorskie dla Seniora [WYDŁUŻENIE TERMINU ZGŁOSZEŃ]

Znasz wyjątkowego seniora? Zgłoś go do konkursu marszałka województwa Pomorskie dla Seniora [WYDŁUŻENIE TERMINU ZGŁOSZEŃ]

Seniorzy w parku

Może w Twoim otoczeniu znajduje się osoba starsza, która jest życzliwa, otwarta na potrzeby innych, działa na rzecz swojego środowiska czy ma niezwykłą pasję – zgłoś ją do nagrody marszałka województwa pomorskiego. A może znasz pracodawcę czy organizację, którzy aktywizują seniorów, wspomagają ich oraz rodziny opiekujące się nimi – pomóż ich wyróżnić.

 

O ponad 2 miesiące został przedłużony termin składania zgłoszeń w Konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora”. Umożliwi to podziękowanie osobom wspierającym seniorów, w tym szczególnym czasie epidemii koronawirusa, poprzez nagrodzenie ich w kategorii Przyjaciel Seniora. 

Konkurs wyróżnia seniora, pracodawcę, a także organizacje pozarządowe przyczyniające się, poprzez swoją aktywność, do wspierania polityki senioralnej w województwie pomorskim. Zgłoszenia można przesyłać od 10 marca do 17 czerwca 2020 r.

 

Konkurs

Polskie społeczeństwo starzeje się, co wpisuje się w tendencje na całym świecie, a średnia życia jest coraz wyższa. Z prognoz Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że do 2035 roku populacja Polaków zmniejszy się o blisko dwa miliony osób. Młodych ludzi będzie coraz mniej, a seniorów coraz więcej. Starsi ludzie mają ogromny potencjał, który należy wykorzystać na rynku pracy i w społecznościach lokalnych. Możliwości seniorów – wykształconych, bogatych w wiedzę i doświadczenie, zaangażowanych – są ogromne. Wielu z nich ma tyle energii, że mogą im pozazdrościć ludzie młodzi. Doceniając ich możliwości i osiągnięcia, już po raz trzeci odbędzie się konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego – Pomorskie dla Seniora. Konkurs pozwala docenić seniora, który szczególnie wyróżnia się swoją działalnością, samorząd i osoby podejmujące szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów. Doceniane jest także upowszechnianie i promowanie działalności seniorów i polityki senioralnej w województwie pomorskim.

 

Kogo można zgłaszać do konkursu?

Wyróżnienia otrzymają seniorzy, osoby działające na rzecz seniorów oraz samorządy i organizacje pozarządowe, pracodawcy przyczyniający się poprzez swoją aktywność do wspierania polityki senioralnej na terenie województwa pomorskiego. W konkursie w poszczególnych kategoriach mogą uczestniczyć:

  • Zwyczajny – Niezwyczajny Senior – osoby w wieku 60 lat i więcej z terenu województwa pomorskiego, podejmujące poza strukturami organizacji, instytucji działania na rzecz społeczności lokalnej;
  • Pracodawca Przyjazny Seniorom – pracodawca, który zatrudnia i prowadzi działania wspierające aktywność zawodową osób powyżej 50. roku życia;
  • Przyjaciel Seniora – organizacje pozarządowe, mieszkańcy (bez względu na wiek) z terenu województwa pomorskiego, wyróżniający się w sposób szczególny w działaniach na rzecz osób starszych, w tym inicjujących współpracę międzypokoleniową.

 

Jak, gdzie i do kiedy?

Kandydatów można zgłaszać poprzez nadesłanie czytelnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zawierającego zgodę na udział w konkursie, dane kandydata czy podmiotu (w zależności od kategorii), opis działalności, uzasadnienie kandydatury (maksymalnie strona formatu A4). Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 1 do regulaminu konkursu.

Zgłoszenia można dokonać drogą pocztową lub przedkładając dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Pomorskie dla Seniora” w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk do 17 czerwca 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego). Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 30 czerwca 2020 r.

Informacji udziela:

 

Dokumenty do pobrania

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.