Urząd
Screen z transmisji gali Srebrnego Drzewka

Znamy tegorocznych laureatów Srebrnego Drzewka. Kapituła przyznała nagrody jednogłośnie

Uczestnicy transmisji online: członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, dyrektorka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Katarzyna Weremko oraz Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.
20.11.2020
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
20.11.2020

Po raz 14. przyznane zostały Srebrne Drzewka, czyli nagrody za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy i integracji społecznej. W tym roku wyjątkowo laureatów poznaliśmy podczas transmisji online, której gościem specjalnym był Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

Srebrnymi Drzewkami marszałek województwa pomorskiego wyróżnia osoby szczególnie zaangażowane w działania na rzecz osób potrzebujących. Tradycyjnie nagrody te są przyznawane w okolicach 21 listopada, kiedy obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego.

– Dzisiaj głęboko kłaniamy się pracownikom socjalnym, wolontariuszom i wszystkim osobom dobrej woli, pracującym w tej niezwykle ważnej i wrażliwej społecznie dziedzinie. W dniu Waszego święta chcemy państwu życzyć satysfakcji osobistej z wykonywanej pracy i wdzięczności od podopiecznych – powiedział marszałek Mieczysław Struk.

To praca pełna poświęceń

W naszym regionie w systemie pomocy społecznej pracuje prawie 7 tys. osób. Stanowią oni przede wszystkim kadrę specjalistów i opiekunów w ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej oraz ośrodkach wsparcia. – Praca w pomocy społecznej jest pełna poświęceń. Wymaga ogromnej empatii, zaangażowania i miłości do drugiego człowieka. Jest niezwykle doniosła społecznie, ale też nie zawsze doceniania – dodała Agnieszka Kapała-Sokalska, członkini Zarządu Województwa Pomorskiego.

Warto przypomnieć, że samorząd województwa pomorskiego w tym roku podjął kilka inicjatyw, które w czasie pandemii wspierają pracowników socjalnych. Chodzi tutaj m.in. o projekt „Pomorskie SOS”, w ramach którego doposaża się domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze czy hospicja. Kolejnym projektem jest „Pomorskie pomaga”, dzięki któremu pracownicy socjalni, zatrudnieni w domach pomocy społecznej, uzyskują dodatkowe wynagrodzenie. – Ma to stanowić dodatkowe podziękowanie za tę ciężką pracę – podkreśliła Agnieszka Kapała-Sokalska.

Jakie drogowskazy na przyszłość?

Swoimi przemyśleniami z uczestnikami wydarzenia podzielił się dr hab. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. Przedstawił m.in. jakie wyzwania stoją przed Polską i jakimi drogowskazami powinniśmy się kierować myśląc nad przyszłością naszego kraju.

Jeden z tych drogowskazów polega na docenieniu tych osób, które służą państwu. – Silne państwo polskie powinno inwestować w swoich funkcjonariuszy. Powinno szanować ich służbę i misję publiczną, bo wykonują oni bardzo ważną pracę na rzecz społeczeństwa. I wierzę, że tak kiedyś będzie. Że ci wszyscy, którzy pracują w szeroko rozumianym sektorze publicznym, m.in. urzędnicy, sędziowie, policjanci czy pracownicy socjalni, będą w równym stopniu docenieni – przekonywał.

Podczas swojego wystąpienia Adam Bodnar stwierdził także, że naszym wielkim osiągnięciem, są przedsiębiorstwa ekonomii społecznej. – Patrząc na to, jak działają spółdzielnie socjalne, np. browar rzemieślniczy w Pucku, to myślę, że jest to najlepsza forma rozwiązywania problemów społecznych. Jeśli ludzie mają pracę, jeśli mają możliwość realizowania się każdego dnia, to nie potrzebują wtedy świadczeń. Żałuję, że w Polsce tak mało się mówi o efektach działania spółdzielni socjalnych i tak mało inwestuje się w ich rozwój – zaznaczył.

Kogo uhonorowano w tym roku?

Od ubiegłego roku Nagrodą marszałka województwa pomorskiego za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy i integracji społecznej mogą zostać uhonorowani nie tylko pracownicy socjalni, ale każda osoba, które skutecznie działa na rzecz zmniejszenia skali ubóstwa i wykluczenia społecznego, rozwiązywania problemu bezdomności, wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej, rozwoju wolontariatu czy upowszechniania idei ekonomii społecznej.

W tej edycji konkursu wpłynęło 28 wniosków o przyznanie nagród. Kapituła zdecydowała jednogłośnie o udzieleniu rekomendacji dla pięciu osób. Srebrne Drzewka otrzymali:

Michał Chabel, prezes Banku Żywności w Trójmieście, kierownik Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie – za skuteczne zmniejszanie skali ubóstwa i wykluczenia społecznego, podejmowanie skutecznych działań w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności oraz wdrażanie i promowanie innowacji społecznych,

Jolanta Lipińska, koordynatorka Klubu Senior+ w Kolbudach, Klubu Senior+ w Kowalach oraz kierownik Dziennego Domu Pomocy i Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdańsku – za całokształt pracy w dziedzinie pomocy i integracji społecznej,

Małgorzata Bernacka, zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie – za skuteczne zmniejszanie skali ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz działania na rzecz rodzin w tym dzieci i młodzieży oraz wyróżniające się przedsięwzięcia w obszarze pieczy zastępczej,

Katarzyna Stec, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni – za rozwój usług społecznych, działalność na rzecz seniorów oraz realizację projektów międzypokoleniowych, w tym promowanie dobrych praktyk oraz wdrażanie i promowanie innowacji społecznych,

Zofia Stodoła, prezes Zarządu Fundacji Przystań w Słupsku – za działalność na rzecz seniorów oraz realizację projektów międzypokoleniowych, w tym promowanie dobrych praktyk i nowatorskie, inspirujące rozwiązania.

Srebrne Drzewko ma charakter pamiątkowej przypinki, zaprojektowanej przez pomorskiego artystę prof. Jana Szczypkę z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, do której dołączony jest list gratulacyjny oraz nagroda finansowa.

 

Transmisja z tegorocznej gali Srebrnego Drzewka dostępna jest na facebookowym profilu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.