Trwa nabór do kolejnej edycji konkursu. Termin zgłoszeń upływa 25 kwietnia 2024.

Dla kogo konkurs?

Między nami żyją osoby, które mimo, że od dawna są już na emeryturze pozostają bardzo aktywne. Na etapie życia, który kojarzy się z czasem odpoczynku, dbaniem o zdrowie, pielęgnacją więzi rodzinnych i skupieniem na sobie, podejmują działania na rzecz innych, dostrzegają konieczność niesienia pomocy potrzebującym bądź też dzielą się z lokalną społecznością swoją wiedzą, doświadczeniem lub pasją. Dlatego takie osoby warto wyróżnić.

Z drugiej strony, rynek pracy nie zawsze patrzy przychylnym okiem na osoby w wieku okołoemerytalnym. Niekiedy perspektywa zatrudnienia pracownika, który przekroczył 50. rok życia budzi wątpliwości czy obawy. Są jednak pracodawcy, którzy dostrzegają potencjał takich osób i wręcz służą wsparciem dla tej grupy wiekowej. O takich pracodawcach też należy mówić i stawiać ich za przykład.
Ponadto, w naszym regionie istnieją organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, grupy wolontariackie oraz indywidualni działacze, którzy niosą pomoc bądź aktywizują osoby ze starszego pokolenia. Szczególnie wartościowe są inicjatywy skutkujące zaangażowaniem osób z różnych pokoleń, których dzieli spora różnica wieku, ale łączy wspólne działanie.

Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów” przyznane zostaną w następujących kategoriach:

  • Zwyczajny – Niezwyczajny Senior/ Zwyczajna – Niezwyczajna Seniorka – osoby w wieku 60 lat i więcej z terenu województwa pomorskiego, podejmujące poza strukturami organizacji lub instytucji działania na rzecz społeczności lokalnej
  • Pracodawca Przyjazny Seniorom – pracodawca, który zatrudnia i prowadzi działania wspierające aktywność zawodową osób powyżej 50. roku życia
  • Przyjaciel Seniora / Przyjaciółka – organizacje pozarządowe, mieszkańcy (bez względu na wiek) z terenu województwa pomorskiego, wyróżniający się w sposób szczególny w działaniach na rzecz osób starszych, w tym inicjujących współpracę międzypokoleniową

Ponadto marszałek województwa doceniając szczególne zasługi w działaniach na rzecz pomorskich seniorów może przyznać z własnej inicjatywy Nagrodę Specjalną.

Kto może zgłosić?

Zgłosić może każdy. Jedynym warunkiem dla osoby zgłaszającej jest zamieszkanie na terenie województwa pomorskiego. Warto zapoznać się z regulaminem konkursu i pamiętać o wymogach formalnych, prawidłowym wypełnieniu dokumentów a przede wszystkim, o uzyskaniu zgody kandydata do nagrody. Zgłoszenia mogą składać również jednostki samorządu terytorialnego z terenu naszego województwa oraz pomorskie organizacje pozarządowe zrzeszające seniorów lub działające na ich rzecz.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin Konkursu

uchwała nr 376 ZWP w sprawie ogłoszenia Konkursu Pomorskie dla Seniorów