Liderem projektu jest fundacja Przystań, natomiast jej partnerem powiat słupski, w którego imieniu będzie go realizować Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Na jakie wsparcie będzie można liczyć?

W Słupsku powstanie Sieć Oparcia Społecznego, której wsparciem objętych zostanie 60 osób z niepełnosprawnością intelektualną lub autyzmem oraz 20 opiekunów. Przewidywane działania będą miały na celu pomoc tym osobom w ich rozwoju i prowadzeniu samodzielnego życia.

Na początku dla każdego z podopiecznych wypracowane zostaną indywidualne ścieżki oparcia społecznego. Następnie prowadzone będą zajęcia przygotowujące do funkcjonowania osobistego i zawodowego. Chodzi tutaj zarówno o samodzielność w gospodarstwie domowym, jak i przestrzeni publicznej. Planowane są więc zajęcia integrujące, edukacyjno-rozwojowe, a także przysposabiające do pracy w pracowniach warsztatowych. Dostępne będą także usługi specjalistyczne, w tym rehabilitacja i fizjoterapia.

Dodatkowo, wyremontowany zostanie budynek fundacji, znajdujący się przy ulicy Gdyńskiej w Słupsku. Prace budowlane obejmować będą przystosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażenie pracowni warsztatowej oraz świetlicy aktywności dziennej.

Miliony zł na usługi społeczne

Projekt fundacji Przystań będzie realizowany do końca czerwca 2023 r. Jego wartość to 1,43 mln zł, z czego ponad 1,35 mln zł stanowi dofinansowanie pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Warto przypomnieć, że 29 września 2020 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził wyniki oceny projektów, które otrzymają wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna ich wartość wynosi ponad 152 mln zł. Powstanie Sieci Oparcia Społecznego w Słupsku jest rezultatem podpisania pierwszej umowy z tej puli środków.

— Wsparcie usług społecznych to jedno z większych działań podejmowanych w naszym regionie dzięki środkom unijnym. W obliczu trudnej sytuacji, w której obecnie znajdują się mieszkańcy Pomorza, projekty te w sposób kompleksowy wspomogą osoby, które tego najbardziej potrzebują. Jest to możliwe dzięki współpracy samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi – mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Poza projektem fundacji Przystań unijne dofinansowanie uzyska 43 wnioskodawców, z którymi współpracę w formule partnerstwa podjęły łącznie 104 instytucje.