Konkurs „Po Morskie Żagle Wiedzy” jest organizowany przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach projektu Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

– Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy uczniów i rozwijanie ich umiejętności w wybranych obszarach edukacji morskiej i żeglarskiej, a także popularyzacja tematyki morskiej i żeglarskiej – mówi Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu UMWP.

Co trzeba zrobić?

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z województwa pomorskiego, którzy do 20 lutego 2023 r. ukończą 15 lat. Zadaniem jest wykonanie, indywidualnie lub w zespole dwuosobowym, filmu prezentującego morskie i żeglarskie walory naszego regionu, m.in.:

  • aktywności wodne na różnych akwenach (żeglarstwo i inne sporty wodne),
  • jednostki pływające i infrastrukturę (np. jachty, żaglowce, statki rybackie, porty, mariny, przystanie itp.),
  • zawody związane z morzem, gospodarką rzeczną i jeziorami (np. kapitana, bosmana, nawigatora morskiego, nurka, okrętowca, rybaka, biologa morskiego itp.),
  • ludzi morza, ich pasje i dokonania,
  • kulturę morską i żeglarską w literaturze i sztuce, w tym malarstwo, rzeźbę, bursztyn, szanty i pieśni morskie.

Film powinien trwać więcej niż 1,5-2 minuty oraz zostać umieszczonym na portalu internetowym jako film prywatny, do którego dostęp można mieć wyłącznie poprzez udostępniony przez autora link. Tak przygotowany materiał musi również zawierać opis uzasadniający wybór wskazanego obszaru tematycznego. Co ważne, uczestnicy konkursu mogą zgłosić tylko jeden film wraz z opisem.

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia filmów można dokonać do 27 lutego 2023 r. poprzez elektroniczny formularz umieszczony na stronie internetowej DES UMWP.

Laureaci oraz wyróżnieni w konkursie są zobowiązani do dostarczenia dokumentów uczestnika projektu do 17 marca 2023 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
z dopiskiem „Po Morskie Żagle Wiedzy”

Dokumenty podpisuje uczeń pełnoletni, a w przypadku ucznia niepełnoletniego – jego rodzic lub opiekun prawny.

Do pobrania:
Regulamin konkursu dla szkół ponadpodstawowych
Dokumenty wymagane do udziału w konkursie

Nagrodą w konkursie jest udział w tygodniowym rejsie dalekomorskim, który zaplanowano na kwiecień 2023 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej DES UMWP. Data uroczystej gali finałowej podana zostanie w późniejszym terminie.