Nagrody marszałka województwa pomorskiego mogą otrzymać osoby prywatne, organizacje pozarządowe, samorządy lokalne oraz podmioty gospodarcze, których działalność zawodowa i społeczna w ubiegłym roku wybitnie przyczyniła się do rozwoju turystyki w naszym regionie.

Jakie są kategorie?

Nagrody przyznawane są za atrakcyjne i nowatorskie osiągnięcia w zakresie rozwoju turystyki w następujących kategoriach:

  • Wydarzenie roku,
  • Innowacja w turystyce,
  • Oferta turystyczna,
  • Osobowość roku,
  • Inwestycja w turystyce.

W tym roku pojawiła się też kategoria specjalna Zielona turystyka dotycząca odpowiedzialnej, zrównoważonej turystyki, charakteryzującej się szacunkiem do natury oraz minimalizowaniem jej wpływu na środowisko.

Szczególnym wyróżnieniem jest tradycyjnie nagroda główna, czyli statuetka Gryfa Pomorskiego. Jest ona wręczana za całokształt działalności osobom, których pasja i zaangażowanie przekładają się na osiągnięcia stanowiące znaczący wkład na rzecz budowania marki turystycznej województwa pomorskiego.

Jak dokonać zgłoszenia?

Kandydatów do nagród mogą zgłaszać m.in. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, samorządy gospodarcze, instytucje kultury, organizacje pozarządowe działające w zakresie turystyki oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie usług turystycznych na terenie województwa pomorskiego.

Zgłoszenia można dokonać pisemnie lub drogą elektroniczną do 30 czerwca 2023 r. O zachowaniu terminu decydować będzie data wpływu wniosku do urzędu.

Wnioski pisemne można przesłać na adres:
Departament Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

lub złożyć osobiście w siedzibie Departamentu Turystyki UMWP w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 2 (pok. 33)

z dopiskiem na kopercie: „Nagroda Marszałka za zasługi dla rozwoju turystyki”.

Wnioski można również składać drogą elektroniczną wypełniając formularz online.

Szczegółowe informacje, w tym aktualny regulamin przyznawania nagród wraz z wnioskiem, dostępne są na stronie internetowej Departamentu Turystyki. Ewentualne pytania dotyczące procedury zgłaszania kandydatów do nagrody można kierować na adres e-mail: d.grabska@pomorskie.eu lub nr tel. 58 326 83 50.

.

Wyniki ogłoszone zostaną podczas Regionalnych Obchodów Światowego Dnia Turystyki, które odbędą się 4 października 2023 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.