Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Zarząd województwa pozywa ministra Gróbarczyka. Jego zastępca zarzucił samorządowcom, że działają w interesie Rosji

Zarząd województwa pozywa ministra Gróbarczyka. Jego zastępca zarzucił samorządowcom, że działają w interesie Rosji

Mierzeja Wiślana i Zalew Wiślany z lotu ptaka. Fot. Kacper Kowalski/KFP

Chodzi o wypowiedź w „Wiadomościach" TVP, w której padła sugestia, że Zarząd Województwa Pomorskiego „działał w interesie Kremla". Materiał dotyczył przekopu przez Mierzeję Wiślaną.

 

Prawnicy reprezentujący Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego złożyli pozew przeciwkio Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Domagają się publicznych przeprosin za sugestie, jakoby Zarząd Województwa Pomorskiego działał w interesie obcego państwa.

 

Atak za negatywną opinię

Chodzi o wypowiedź zawartą w audycji „Strategia opozycji czy plan Kremla” autorstwa red. Dominika Cierpioła, wyemitowanym 13 kwietnia 2018 r. w głównym wydaniu „Wiadomości” Programu I Telewizji Polskiej SA. Materiał dotyczył rządowych planów przekopu Mierzei Wiślanej. W treści programu znalazło się twierdzenie, iż budowa inwestycji to jedna z kluczowych obietnic wyborczych Prawa i Sprawiedliwości, a negatywną opinię dotyczącą przekopu wydał Zarząd Województwa Pomorskiego w całości złożony z polityków związanych z Platformą Obywatelską i Polskim Stronnictwem Ludowym.

Bezpośrednio po takim wstępie w treści materiału pojawiła się wypowiedź Wiceministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Grzegorza Witkowskiego: „o wiele dalej bylibyśmy dzisiaj z rozwojem gospodarki morskiej, gdyby przez osiem lat rządów Platformy Obywatelskiej przekop przez Mierzeję Wiślaną został zrealizowany. I mam pytanie do polityków Platformy Obywatelskiej na Pomorzu: z kim grają – z Kremlem czy z Warszawą?”.

Wypowiedź wiceministra Witkowskiego uzupełniona została przez autora materiału stwierdzeniem, że „obecnie jedyną drogą łączącą port morski w Elblągu z Bałtykiem jest droga przez Cieśninę Pilawską, w całości zależną i kontrolowaną przez Rosjan. Przekop Mierzei Wiślanej to więc uniezależnienie się od Rosji i dogodne połączenie z Bałtykiem bez dodatkowych kosztów. Dlatego gdy rząd poinformował o przygotowaniach do inwestycji, Rosjanie wyrazili sprzeciw”.

 

Chcieli zdyskredytować zarząd

Wypowiedź Grzegorza Witkowskiego – w ocenie prawników UMWP – spowodowała naruszenie dóbr osobistych oraz dobrego imienia, wiarygodności, wizerunku i reputacji Województwa Pomorskiego. W żaden sposób nie odnosiła się bowiem do merytorycznych aspektów opinii Zarządu Województwa Pomorskiego, negatywnie oceniającej wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji. Miała jedynie sugerować negatywne zachowania po stronie Zarządu Województwa Pomorskiego, podważając tym samym autorytet Województwa Pomorskiego i narażając przedstawicieli województwa na utratę zaufania społeczności samorządowej – mówi Michał Piotrowski, rzecznik UMWP.

Warto podkreślić, że – w ocenie prawników UMWP – wiceminister Witkowski, formułując swoją wypowiedź, działał z góry powziętym zamiarem dyskredytacji pomorskiego samorządu i w ramach przyjętej przez ministerstwo polityki pozbawiania wiarygodności stanowiska Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej – mówi Piotrowski

Za takim wnioskiem przemawia fakt, że inne wypowiedzi Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka odnośnie opinii Zarządu Województwa Pomorskiego dotyczącej przekopu Mierzei Wiślanej, utrzymane są w tonie podobnym do wypowiedzi wiceministra Witkowskiego:

Goszcząc 9 lipca 2018 r. w audycji „Poranne pytania” Radia Olsztyn SA w Olsztynie, minister Gróbarczyk, wypowiadając się na temat negatywnej opinii Zarządu Województwa Pomorskiego odnośnie planowanej inwestycji, stwierdził: „takie opinie nie mają dla nas większego znaczenia. Marszałek województwa pomorskiego mówi w ten sam sposób co gubernator obwodu kaliningradzkiego (…)”.

Wypowiadając się natomiast w programie publicystycznym „Kwadrans polityczny”, wyemitowanym 8 czerwca 2018 r. na antenie Programu I Telewizji Polskiej SA, minister Gróbarczyk wskazał, że opinia Zarządu Województwa Pomorskiego nie różni się od opinii, jaką ministerstwo otrzymało od strony rosyjskiej. Jednocześnie minister stwierdził, że pragnie zapewnić zarówno marszałka województwa pomorskiego, jak i mera obwodu kaliningradzkiego o braku negatywnych skutków planowanego projektu przekopu Mierzei Wiślanej.

Województwo Pomorskie, 23 kwietnia 2018 r. wysłało pismo, w którym wezwało ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych poprzez złożenie specjalnego oświadczenia. Do dnia dzisiejszego minister nie uczynił zadość temu żądaniu. Stąd decyzja o złożeniu pozwu, w którym Zarząd Województwa Pomorskiego domaga się publikacji w głównym wydaniu „Wiadomości” Telewizji Polskiej SA komunikatu o następującej treści:

„W wyniku przegranego procesu sądowego o ochronę dóbr osobistych, wytoczonego przez Województwo Pomorskie, niniejszym oświadczam, że nieprawdziwe są twierdzenia rozpowszechniane publicznie za pośrednictwem Telewizji Polskiej SA przez Pana Grzegorza Witkowskiego jako Podsekretarza Stanu w podległym mi Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej sugerujące, że Zarząd Województwa Pomorskiego wydając negatywną opinię dotyczącą ekonomicznych i strategicznych przesłanek przekopu Mierzei Wiślanej działał w interesie obcego państwa, tj. Federacji Rosyjskiej, a nie w ramach uzasadnionego interesu reprezentowanej przez niego wspólnoty samorządowej i przysługujących mu jako organowi jednostki samorządu terytorialnego kompetencji.

Wyrażam ubolewanie z powodu wspomnianej wypowiedzi  Pana Grzegorza Witkowskiego, jako Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, skutkującej naruszeniem dóbr osobistych w postaci dobrego imienia, wiarygodności, wizerunku i reputacji Województwa Pomorskiego”.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.